COVID-19 pacijenti mogu imati dugotrajne kardiovaskularne komplikacije


COVID-19 pacijenti mogu imati dugotrajne kardiovaskularne komplikacije

Istraživanje koje su proveli američki znanstvenici s University of Washington iz Seattle-a pokazalo je da teška infekcija uzrokovana novim koronavirusom SARS-CoV-2 može izravno zahvatiti srčano tkivo i doprinijeti srčanoj disfunkciji.

Inače, ovi rezultati podupiru hipotezu da neovisno o upali ili koagulopatiji, SARS-CoV-2 može uzrokovati izravno funkcionalno oštećenje srca.

Prema mišljenju znanstvenika, pored napora za suzbijanje sistemske upale u pacijenata s COVID-19, trebalo bi također razmotriti i upotrebu antivirusnih ili kardioaktivnih lijekova kako bi se spriječile dugoročne kardiovaskularne komplikacije.

Svakako treba imati na umu, da iako se COVID-19 prvenstveno smatra respiratornom bolešću, on također može zahvatiti kardiovaskularni sustav i pogoršati već postojeće probleme, kao i uzrokovati razvoj novih. Također, poznato je da neželjeni kardiovaskularni učinci značajno doprinose povećanoj smrtnosti među pacijentima s COVID-19.

Valja istaknuti, da su srčani udar (infarkt miokarda), aritmije i zatajivanje srca najčešće kardiovaskularne komplikacije uočene u pacijenata s COVID-19.

Izvor:
bioRxiv