Dijabetes i hipertenzija mogu povećati rizik od neuroloških komplikacija u COVID-19 bolesnika


Dijabetes i hipertenzija mogu povećati rizik od neuroloških komplikacija u COVID-19 bolesnika

Rezultati nove studije pokazali su da osobe s dijabetesom tipa 2 i hipertenzijom imaju veći rizik od razvoja neuroloških komplikacija ukoliko obole od COVID-19. Naime, uočeno je, da su u njih vjerojatniji moždani udar  i krvarenje u mozgu.

Iako su komplikacije u mozgu rijetke, one su sve češće i predstavljaju potencijalno razarajuće posljedice COVID-19 infekcije, ističu stručnjaci.

Smatra se da liječnici trebaju pozornije pratiti  oboljele hospitalizirane zbog COVID-19 koji također imaju hipertenziju i dijabetes.

Jednako tako, pokazalo se da su markeri upale u krvi povišeni u pacijenata koje su imali kritične neurološke komplikacije.

Izvor:
EurekAlert!