Dijabetes povećava rizik od zatajivanja srca više u žena nego u muškaraca


Dijabetes povećava rizik od zatajivanja srca više u žena nego u muškaraca

Dijabetes sa sobom nosi niz dugotrajnih komplikacija, ali barem jedna od njih, zatajivanje srca, veća je prijetnja ženama nego muškarcima, ukazuju analiza 14 studija. Također, treba istaknuti da je razlika u riziku od zatajivanja srca bila još izraženija kod žena s dijabetesom tipa 1.

Inače, dijabetes povećava rizik od zatajivanja srca i kod žena i kod muškaraca.

Dijabetes tipa 1 bio je povezan s 5,15 puta većim rizikom od zatajivanja srca u žena i 3,47 puta većim rizikom u muškaraca, što predstavlja 47 posto veći rizik od zatajivanja srca za žene u usporedbi s muškarcima.

Žene s dijabetesom tipa 2 - što je uobičajeniji oblik dijabetesa - imale su gotovo dvostruko veći rizik od zatajivanja srca. Dok su muškarci s dijabetesom tipa 2 imali 1,74 puta veći rizik. Što znači da je rizik od zatajivanja srca bio 9 posto veći kod žena s dijabetesom tipa 2 nego kod muškaraca.

Valja imati na umu, da su zdrava prehrana, redovito vježbanje i ne pušenje, vrlo bitni u sprječavanju zatajivanja srca.

Ukoliko imate obiteljsku anamnezu zatajivanja srca, ili imate visoki krvni tlak, abnormalni kolesterol i prekomjernu tjelesnu težinu, važno je da razgovarate sa svojim liječnikom o vašem riziku od zatajivanja srca i dijabetesa.

Izvor:
Diabetologia