HZZO: Ginekolozi mogu propisivati bolovanje


HZZO: Ginekolozi mogu propisivati bolovanje

Bolovanje zbog bolesti genitalnog sustava i komplikacija u svezi s trudnoćom ili porođajem može propisati i izabrani ginekolog i više nije potrebno ići svojem obiteljskom liječniku, odlučeno je na današnjoj 18.-oj  sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Time se smanjuje administriranje vezano za propisivanje bolovanja, ali i olakšava pacijenticama da s postojećim oboljenjem ne moraju još dodatno odvajati vrijeme za odlazak obiteljskom liječniku.  

Navodimo još jednu novinu i korak ka smanjenju administriranja, a s ciljem bržeg ostvarivanja prava i liječenja osiguranika u inozemstvu. Prilikom opetovanog liječenja u inozemstvu iste osigurane osobe, radi racionalnosti i pojednostavljenja postupka, liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO-a moći će donositi svoj nalaz, mišljenje i ocjenu bez prethodnog pribavljanja mišljenja nadležnog referentnog centra, odnosno liječnika specijalista - konzultanata.

Osim toga, Liječničko povjerenstvo imat će  pravo u takvim slučajevima zatražiti od predlagača (one zdravstvene ustanove ili doktora specijalista koji su dali prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo) u slučaju takvog ponovljenog tj. nastavnog liječenja zatražiti evaluaciju prethodno provedene terapije, odnosno rezultate provedenog liječenja u inozemstvu. 

Jednako tako na današnjoj sjednici je odlučeno da će HZZO financirati pripravnički staž za 440 doktora medicine nakon provedenog javnog natječaja, objavljenog 16. srpnja ove godine.

Na Javni natječaj pristigao je ukupno 493 zahtjeva za financiranje pripravničkog staža. Listu prvenstva pripravnika tj. kandidate kojima će biti plaćen pripravnički staž odredilo je na temelju provedenog Javnog natječaja zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravlja, HZZO-a, zdravstvenih ustanova, te drugih ugovornih partnera HZZO-a uključenih u sustav financiranja pripravničkog staža zdravstvenih radnika.

Izabrani kandidati svoj će staž obavljati u zdravstvenim ustanovama (bolnicama, poliklinikama čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, te poliklinikama čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe i kod privatnih zdravstvenih radnika). Neraspoređeni pripravnici (njih 53) mogu se u roku od osam dana prijaviti na nepopunjena mjesta u zdravstvenim ustanovama.