Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. listopada


Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. listopada

Mentalno zdravlje pojedinca podrazumijeva osobni osjećaj psihičkog blagostanja, uspješnosti i zadovoljstva,  predstavlja važan izvor kvalitetnog življenja a ujedno je i važan resurs za obitelji i društvo. Izostanak mentalnog zdravlja, bez obzira na tjelesno, uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom polju.

Stoga je važno, uvijek iznova, ponavljati da "nema zdravlja bez duševnog zdravlja" a javno-zdravstvenim mjerama graditi osnove za visokokvalitetno mentalno zdravlje društva i pojedinca u njemu. Svjetski dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava pod okriljem Svjetske federacije za mentalno zdravlje, prilika je da se javnosti - stručnoj i općoj – skrene pozornost na pitanja mentalnih poremećaja i  očuvanja mentalnog zdravlja ljudi.

Međutim, Iako se slogan Svjetske zdravstvene organizacije povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja za dvije godine promijenio iz "Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja" u više realističan i vrlo aktualan slogan: "Depresija i globalna kriza", istinitost slogana iz 2010. godine je ostala.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pokazuju da trenutno više od 40 posto zemalja nema nacionalnu politiku za zaštitu mentalnog zdravlja. U ovom trenutku više od 33 posto zemalja financira zaštitu mentalnog zdravlja s manje od 1 posto ukupnog proračuna za zdravstvo, dok drugih 33 posto zemalja troši približno 1 posto. Hrvatska nacionalna politika za zaštitu mentalnog zdravlja uvažava sve zdravstvene i druge rizike za nastanak bolesti i invalidnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definira mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti u kojem svaki čovjek shvaća svoj potencijal i može se nositi s normalnim životnim stresovima, raditi produktivno i plodonosno i može doprinositi svojoj zajednici. Mentalno, duševno ili psihičko zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja pojedinca, ali i zajednice, te čini preduvjet za optimalno funkcioniranje pojedinca, obitelji, zajednica i društva.

Sljedeće članke vezane uz temu mentalnog zdravlja možete pročitati na Cybermed.hr-u:

Somatoformni poremećaji

Anksiozni poremećaji

Disocijativni poremećaji

Poremećaji raspoloženja

Shizofrenija i srodni poremećaji

Psihoseksualne smetnje

Ovisnosti

Poremećaji jedenja

Delirij i demencija

Poremećaji spavanja

Ostali članci iz područja psihijatrije

Članci iz područja psihologije