Unosom željeza u trudnoći do poželjnije porođajne mase djeteta


Unosom željeza u trudnoći do poželjnije porođajne mase djeteta

Nedostatak željeza glavni je uzrok anemije u trudnoći, a anemija u trudnoći čimbenik je rizika od prijevremenog poroda. Novo istraživanje pokazalo je kako unos željeza ima još jednu važnu ulogu u trudnoći - smanjuje rizik od niske porodne mase te utječe na povećanje djetetove mase.

Američki i britanski znanstvenici analizirali su više od 90 istraživanja koja su se bavila proučavanjem utjecaja unosa željeza u obliku dodatka prehrani u trudnoći. Istraživanje je obuhvatilo oko 2 milijuna žena i otkrilo mnoge uloge željeza u trudnoći.

Rezultati su pokazali kako željezo u obliku dodatka prehrani povećava razinu hemoglobina kod majke i značajno smanjuje rizik od anemije. Analiza je pokazala i kako majke s anemijom u prvom i drugom tromjesečju trudnoće imaju značajno viši rizik od niske porođajne mase djeteta i prijevremenog poroda. Za svako povećanje unosa željeza za 10 mg, pa sve do najviše 66 mg, rizik od anemije bio je niži za 12 posto, porodna masa povećala se za 15 g, a rizik od niske porodne mase smanjio se za 3 posto.

Autori istraživanja zaključili su kako je unos željeza tijekom trudnoće važna karika u lancu prevencije majčine anemije i niske porodne mase djeteta.

U prevenciji anemije može pomoći PrenataS - novi Pharmasov dodatak prehrani namijenjen trudnicama koji osim željeza sadrži i druge ključne nutrijente za zdravu trudnoću.

PrenataS-1

Oglasna vijest