Krvni test u ranoj trudnoći može predvidjeti rizik majke za gestacijski dijabetes


Krvni test u ranoj trudnoći može predvidjeti rizik majke za gestacijski dijabetes

Rezultati nove studije ukazuju da se pomoću krvnog testa mogu otkriti znakovi dijabetesa već u 10. tjednu trudnoće. Gestacijski dijabetes se javlja samo u trudnoći i može predstavljati ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za majku i dijete.

Gestacijski dijabetes povećava rizik od poremećaja koji su povezani s povišenjem krvnog tlaka u trudnoći, poroda carskim rezom te razvoja srčane bolesti i dijabetesa tipa 2 nakon trudnoće. Jednako tako, on povećava rizik od prekomjerne tjelesne mase dojenčeta pri porodu.

Obično se testiranje za gestacijski dijabetes vrši između 24. i 28. tjedana trudnoće, osim u slučajevima kada su trudnice pretile ili imaju druge poznate čimbenike rizika, pa se testiranje vrši ranije.

Ovo istraživanje je pokazalo se pomoću HbA1c testa može već u ranoj trudnoći otkriti koje su trudnice sklone razvoju gestacijskog dijabetesa.

Izvor:
Scientific Reports