Moždani udar osam puta vjerojatniji kod COVID-19 nego kod gripe


Moždani udar osam puta vjerojatniji kod COVID-19 nego kod gripe

Poznato je da gripa i COVID-19 mogu povećati rizik od razvoja moždanog udara, no najnoviji podaci ukazuju da su izgledi od moždanog udara osam puta veći u oboljelih od COVID-19 nego u oboljelih od gripe.

Naime, uočeno je da je učestalost moždanog udara u oboljelih od COVID-19 bila 1,6%, a u teško oboljelih od gripe 0,2%.

Smatra se da medicinsko osoblje koje brine o pacijentima s COVID-19 treba više pažnje obratiti na znakova i simptome moždanog udara, jer brza dijagnoza može omogućiti učinkovito liječenje moždanog udara

Također, smatra se da rezultati ove studije podupiru tvrdnju da je COVID-19 puno teža bolest od gripe.

Inače, infekcije i druga upalna stanja poznati su čimbenici rizika za moždani udar, tako da ne čudi da bi pacijenti s COVID-19 mogli imati moždani udar kao komplikaciju infekcije novim koronavirusom SARS-CoV-2. Posebno kad se zna da je COVID-19 povezana sa stvaranjem krvnih ugrušaka koji mogu povečati rizik od moždanog udara.

Izvor:
JAMA Neurology