Zdrava prehrana ključna za prevenciju gestacijskog debljanja


Zdrava prehrana ključna za prevenciju gestacijskog debljanja

Rezultati nove studije u kojoj je sudjelovalo 150 trudnica s indeksom tjelesne mase (ITM) 29 ili većim, pokazali su da je zdrava prehrana uspješnija od tjelovježbe u sprječavanju gestacijskog debljanja kod pretilih trudnica.

Inače su pretilost i jako debljanje tijekom trudnoće, povezani s većim rizicima za trudnoću, te komplikacijama pri porodu.

Također, treba istaknuti da je zdrava prehrana tijekom trudnoće važna i za smanjivanje rizika od razvoja gestacijskog dijabetesa.

Zanimljivo je da se pokazalo da je kombinacija zdrave prehrane i tjelovježbe tijekom trudnoće manje ili jednako učinkovita kao i sama zdrava prehrana.

Izvor:
Diabetes Care