Izloženost određenim metalima može narušiti ravnotežu hormona tijekom trudnoće


Izloženost određenim metalima može narušiti ravnotežu hormona tijekom trudnoće

Izgleda da izloženost metalima poput nikla, arsena, kobalta i olova može kod žena poremetiti funkciju hormona tijekom trudnoće, ukazuje nova studija. Izloženost metalima povezana je s problemima pri rođenju, poput prijevremenog poroda i male porođajne težine kod djece, te preeklampsije u žena.

Ovo istraživanje pokazuje da neki metali mogu poremetiti rad endokrinog sustava koji je odgovoran za regulaciju hormona u našem tijelu. Inače, ovi poremećaji mogu pridonijeti kasnijem zdravlju djece i riziku od bolesti.

Složena hormonska ravnoteža regulira trudnoću od začeća do poroda, a poremećaji te ravnoteže mogu negativno utjecati na majku i fetus, ističu stručnjaci.

Izvor:
Environment International