Korištenje kanabisa tijekom trudnoće povećava rizik od psihoze kod djeteta


Korištenje kanabisa tijekom trudnoće povećava rizik od psihoze kod djeteta

Djeca majki koje su za vrijeme trudnoće konzumirale kanabis (marihuanu) izložena su većem riziku od razvoja psihoze, ukazuje nova studija provedena na gotovo 4.400 djece.

Inače, nedavno provedena istraživanja u SAD-u ukazuju na porast uporabe kanabisa kod trudnica.

Također, ne treba zaboraviti da neke osobe predažu uzimanje kanabisa kao lijek za mučninu povezanu s trudnoćom.

Obzirom na sve veću dostupnost kanabisa, izuzetno je važno da se dodatno istraže potencijalne štetne posljedice njegova konzumiranja.

Izvor:
JAMA Psychiatry