Dojenje bitno za mehanizam samoregulacije unosa hrane


Dojenje bitno za mehanizam samoregulacije unosa hrane

Istraživanje provedeno u SAD-u na 1.250 novorođenčadi koja su rođena u terminu pokazalo je da su djeca koja su dojena u ranom djetinjstvu sklonija konzumiranju manjih količina hrane kasnije u djetinjstvu nego djeca koja nisu bila dojena.

Ta vrsta samoregulacije unosa hrane može pomoći u objašnjenju činjenice da su ranija istraživanja pokazala da su djeca koja su dojena izložena manjem riziku od razvoja pretilosti.

Prema mišljenju voditeljice istraživanja dr. Ruowei Li izgleda da mehanizam samoregulacije unosa hrane kod djeteta ovisi o tome kako je mlijeko "isporučeno" djetetu te da je djetinjstvo ključno razdoblje koje ima učinak na mehanizam samoregulacije unosa hrane kod djece. Isto tako dodala je da prevenciju pretilosti treba započeti u djetinjstvu.

Izvor:
Pediatrics