Dulje isključivo dojenje može smanjiti rizik od hematoloških karcinoma u djetinjstvu


Dulje isključivo dojenje može smanjiti rizik od hematoloških karcinoma u djetinjstvu

Isključivo dojenje u trajanju od najmanje tri mjeseca može smanjiti rizik od hematoloških karcinoma u djetinjstvu, osobito B-staničnog prekursora akutne limfoblastične leukemije (ALL), no i ne rizik od tumora središnjeg živčanog sustava ili solidnih tumora, ukazuju rezultati nove studije. 

Inače, u studiji su istraživali je li dulje trajanje isključivog dojenja povezano sa smanjenim rizikom od akutne limfoblastične leukemije (ALL) i drugih oblika raka u dječjoj dobi.

Smatra se, da je ovo otkriće u skladu s novonastalim istraživanjima koja impliciraju rano sazrijevanje crijevnog mikrobioma u patogenezi BCP-ALL-a u djetinjstvu.

U Europi se rak dijagnosticira kod 1 od 350 djece prije dobi od 15 godina i vodeći je uzrok smrti povezan s bolešću u djetinjstvu nakon dojenačke dobi. Najmanje 10% karcinoma u djetinjstvu može se pripisati rijetkim mutacijama zametne linije, ipak etiologija većine karcinoma u djetinjstvu ostaje nejasna. Posljedično, trenutno ne postoje utvrđene preventivne mjere.

Izvor:
JAMA Network Open