Gestacijski dijabetes može uzrokovati srčanu bolest


Gestacijski dijabetes može uzrokovati srčanu bolest

Žene koje su tijekom trudnoće imale gestacijski dijabetes, izložene su dva puta većem riziku da će u srednjoj životnoj dobi imati naslage kalcija u srčanim arterijama, čak i ako su nakon trudnoće godinama imale normalne razine šećera u krvi, što  je snažan prediktor srčane bolesti, ukazuje nova studija.

Gestacijski dijabetes, koji predstavlja povišenu razinu šećera u krvi tijekom trudnoće, javlja se u 9 do 20 posto trudnica. Nakon trudnoće, žene koje su imale gestacijski dijabetes imaju veći rizik od razvoja predijabetesa ili dijabetesa tipa 2, stanja koja su čimbenici rizika za kardiovaskularnu bolest.

Dijabetes i drugi zdravstveni problemi koji se razviju tijekom trudnoće služe kao rani znak upozorenja budućeg rizika od kroničnih bolesti, posebno srčane bolesti, ističu stručnjaci. 

Smatra se da u žena koje su imale gestacijski dijabetes treba pomno nadzirati čimbenike rizika za srčanu bolest, kao i redovno kontrolirati razinu šećera u krvi.

Izvor:
Circulation

Najnovije sa foruma: