Inducirani porod povezan s većim rizicima za prvorotkinje


Inducirani porod povezan s većim rizicima za prvorotkinje

Prema rezultatima istraživanja provedenog na 485 prvorotkinja izgleda da elektivna indukcija poroda za prvorotkinje povećava vjerojatnost dovršenja poroda carskim rezom te povećava rizik od većeg gubitka krvi i duljeg boravka u bolnici nakon poroda.

Liječnici upozoravaju da ukoliko ne postoji medicinska korist za poticanje poroda, teško je opravdati primjenu induciranog poroda, kada se zna koje rizike za majku i dijete on nosi.

Isto tako izgleda da je elektivna indukcija poroda postala za većinu ginekologa rutinski dio skrbi.

No odluka za indukciju poroda nije bez posljedica jer se porod ne odvija na isti način kao prirodni porod.

Naime pokazalo se da je trećina prvorotkinja koje su izabrale inducirani porod dovršilo porod carskim rezom za kojeg se zna da nosi rizike za infekcije i komplikacije.

Također treba spomenuti da su djeca rođena induciranim porodom izložena većem riziku da će im nakon rođenja trebati posebna skrb u jedinicama intenzivnog liječenja novorođenčadi.

Žene koje su već ranije rađale nisu izložene istim negativnim posljedicama jer njihovo tijelo zna kako se treba ponašati prilikom poroda, ističu liječnici. 

Izvor:
Journal of Reproductive Medicine