Lijek za gestacijski dijabetes povećava rizik od komplikacija kod dojenčeta


Lijek za gestacijski dijabetes povećava rizik od komplikacija kod dojenčeta

Primjena lijeka gliburida koji se koristi za liječenje gestacijskog dijabetesa (dijabetes koji se razvija tijekom trudnoće), povezana je s razvojem brojnih komplikacija kod dojenčeta, ukazuje nova studija.

Naime, pokazalo se da su djeca majki koje su za vrijeme trudnoće uzimale gliburid izložena većem riziku od razvoja sindroma respiratornog distresa, češće trebaju intenzivnu njegu, imaju nisku razinu šećera u krvi, te veću porođajnu tjelesnu težinu, nego djeca čije su majke bile liječene inzulinom.

Također, treba pripomenuti da nije jasno zašto je gliburid povezan sa spomenutim komplikacijama.

Inače, u zadnjih deset godina, primjena lijeka gliburida za liječenje gestacijskog dijabetesa je sve raširenija.

Smatra se da liječnici i trudnice moraju biti svjesni da iako je primjena gliburida lakša od primjene inzulina, nisu sve trudnice dobri kandidati za njegovo korištenje.

Izvor:
JAMA Pediatrics