Masna prehrana prije trudnoće povezana s gestacijskim dijabetesom


Masna prehrana prije trudnoće povezana s gestacijskim dijabetesom

Nova studija provedena na više od 13.000 žena u dobi od 22 do 45 godina pokazala je da konzumiranje hrane bogate životinjskim mastima prije trudnoće povećava rizik od razvoja gestacijskog dijabetesa.

Gestacijski dijabetes obično se razvija tijekom druge polovice trudnoće (osobito u 3. tromjesečju trudnoće) i obično nestaje nakon poroda. Javlja se u oko 4 posto trudnica.

Gestacijski dijabetes počinje kada tijelo nije u stanju proizvest i koristit sav inzulin koji je potreban za trudnoću. Bez dovoljno inzulina, šećer (glukoza) ne može napustiti krv i biti pretvoren u energiju. Stoga dolazi do nakupljanja šećera u krvi i povišenja njegove razine - hiperglikemija.

Kod većine žena, gestacijski dijabetes ne uzrokuju vidljive znakove ili simptome. Rijetko, gestacijski dijabetes može uzrokovati pretjeranu žeđ ili učestalo mokrenje.

Iako rijetko uzrokuje oštećenje ploda, njegove komplikacije mogu ugroziti zdravlje majke i djeteta. Neliječen ili slabo kontroliran gestacijski dijabetes može naškoditi djetetu.

Ukoliko imate gestacijski dijabetes, vaše dijete je izloženo većem riziku od:

  • prekomjernog rasta (makrosomija)
  • niske razine šećera u krvi (hipoglikemija)
  • respiratornog distres sindroma
  • žutice
  • dijabetesa tipa 2 (kasnije u životu)
  • smetnji u razvoju

Za njegovu kontrolu bitno je jesti zdravu hranu, redovito vježbati i po potrebi uzimati lijekove. Vodeći brigu o sebi možete za sebe osigurati zdravu trudnoću, a za vaše dijete zdrav početak.

Rezultati ove studije pokazali su da su žene koje su jele hranu bogatu životinjskim mastima prije trudnoće imale skoro dva puta veći rizik za razvoj gestacijskog dijabetesa.

Jednako tako, pokazalo se da zamjena 5 posto prehrambenih kalorija iz životinjskih masti biljnim izvorima može smanjiti rizik od gestacijskog dijabetesa za 7 posto. 

Izvor:
American Journal of Clinical Nutrition