Ponavljajući pobačaji povezani s prijevremenim porodom


Ponavljajući pobačaji povezani s prijevremenim porodom

Prema rezultatima finskog istraživanja u kojem je sudjelovalo 300.858 žena, što neka žena ima više pobačaja prije svog prvog poroda, to je izložena većem riziku od prijevremenog poroda.

Tako se pokazalo da žene koje su imale tri ili više pobačaja, imaju tri puta veću vjerojatnost da će roditi dijete prije 28 tjedna trudnoće. No sveukupni rizik je i dalje vrlo nizak, posebice za žene koje su imale jedan ili dva pobačaja, ističu znanstvenici.

Inače, samo je 0,3 posto žena koje su sudjelovale u istraživanju imalo tri ili više pobačaja prije rođenja prvog djeteta.

Prijevremeno rođenje djeteta povezano je s većim rizikom od infekcije, hipotermije i smrti.

Također treba pripomenuti da kirurški izvedeni pobačaji mogu povećati rizik od infekcije, što može utjecati na buduće trudnoće.

Izvor:
Human Reproduction