Pridodavanje drugog antibiotika smanjuje rizik od infekcije nakon carskog reza


Pridodavanje drugog antibiotika smanjuje rizik od infekcije nakon carskog reza

Poznato je da žene koje će imati porod carskim rezom rutinski dobijaju antibiotik prije operativnog zahvata kako bi se smanjio rizik od infekcije. Nova studija je pokazala da dodavanje drugog antibiotika, azitromicina, standardnoj antibiotskoj terapiji cefazolinom, još više smanjuje rizik od infekcije, i to čak za 50 posto.

Inače, porođaj carskim rezom je najčešći veliki kirurški zahvat u SAD-u. U 60 do 70 posto slučajeva nije izboran, a infekcija je najčešća komplikacija carskog reza.

Također, treba istaknuti da je rizik od infkecije nakon poroda carskim rezom 5 do 10 puta veći nego nakon vaginalnog poroda.

Otprilike oko 12 posto porođaja carskim rezom ima za posljedicu infekciju, što znači da se infekcija dešava u otprilke svake osme žene koja se porađa carskim rezom.

Jednako tako, ne treba smetnuti s uma da u nekim slučajevima infekcija nakon poroda carskim rezom može uzrokovati smrt rodilje.

Izvor:
New England Journal of Medicine