Zdrav način života prije trudnoće smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa


Zdrav način života prije trudnoće smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa

Zdrave životne navike mogu spriječiti oko polovinu svih slučajeva šećerne bolesti koja se razvija tijekom trudnoće (gestacijski dijabetes). Najveći čimbenik rizika za gestacijski dijabetes su prekomjerna tjelesna težina i pretilost. Žene koje su bile pretile prije trudnoće imaju četiri puta veći rizik od gestacijskog dijabetesa nego žene koje su prije trudnoće imale normalnu tjelesnu težinu.

Svakako treba istaknuti da žene koje su imale normalnu tjelesnu težinu, nisu pušile, te su bile fizički aktivne prije trudnoće, imaju 52 posto manji rizik od gestacijskog dijabetesa. Ukoliko se tome pridoda i zdrava prehrana, tada je rizik od gestacijskog dijabetesa 83 posto manji.

Smatra se da vrijeme prije i tijekom trudnoće predstavlja priliku za promjenu prehrane i načina života kako bi se poboljšao ishod trudnoće i poroda.

Inače, gestacijski dijabetes je česta komplikacija trudnoće koja potencijalno može imati štetne posljedice za majku i dijete.

Izvor:
BMJ