Antimikotik flukonazol povezan s rizikom od pobačaja


Antimikotik flukonazol povezan s rizikom od pobačaja

Popularni antimikotik flukonazol koji se koristi za liječenje gljivičnih infekcija, povezan je s blago povećanim rizikom od pobačaja, ukazuju rezultati danskog istraživanja koje je analiziralo 1,4 milijuna trudnoća.

Naime, pokazalo se da je od više od 3.300 trudnica koje su dobivale peroralnu terapiju flukonazola između 7. i 22. tjedna trudnoće, njih 147 pobacilo, naspram 563 pobačaja kod više od 13.000 trudnica koje nisu uzimale flukonazol.

Također, treba istaknuti da se navedeno povećanje rizika od pobačaja ne odnosi na trudnice koje su dobivale flukonazol kao vaginalnu terapiju.

Obzirom na navedene rezultate, smatra se da se flukonazol kod trudnica treba propisivati s oprezom.

Inače, vaginalne gljivične infekcije tijekom trudnoće su česte, i javljaju se u oko 10 posto trudnica. Obično se liječe primjenom lokalnih antimikotika u obliku krema, vaginalnih tableta i supozitorija, te peroralnim antimikoticima. Lokalna (topikalna) terapija je prva terapija izbora za trudnice, no u malog broja trudnica se ipak treba primjeniti peroralna terapija usljed čestih recidiva infekcije i teških simptoma.

Izvor:
JAMA