Brokula može smanjiti rizik od raka


Brokula može smanjiti rizik od raka

Rezultati nove studije pokazali su da je manja konzumacija brokule povezana s višom prevalencijom raka, što sugerira da bi česta konzumacija ovog povrća iz porodice krstašica mogla pružiti zaštitni učinak protiv brojnih vrsta raka.

Inače, povrće iz roda krstašica je od posebnog epidemiološkog interesa s obzirom na njihovo intrinzično obilje poznatih biomolekula protiv raka kao što su prekursori izotiocijanata, glukozinolati i indol-3-karbinol.

Nažalost, unatoč nekoliko studija koje upućuju na korisne učinke cvjetače, kupusa, prokulice i brokule na nekoliko tipova raka (rak pluća, rak želuca, rak gušterače, rak debelog crijeva, rak bubrega, rak jajnika, rak prostate i rak dojke), te su studije obično uključivale skupine malih uzoraka, nedovoljna razdoblja praćenja i često dolazi do zbunjujućih rezultata.

Trenutačni dokazi upućuju na to da konzumacija brokule može smanjiti rizik od raka, biološki mehanizmi koji podupiru ovu interakciju i sigurnost povezanosti zahtijevaju značajna buduća istraživanja prije nego što se brokula može uključiti kao klinička intervencija u visokorizičnim populacijama.

Iako se brokula općenito smatra izborom zdrave hrane i povezuje se s raznim zdravstvenim dobrobitima, uključujući moguće preventivne učinke protiv raka, važno je napomenuti da općenito ne postoji značajan rizik povezan s visokom konzumacijom brokule za većinu pojedinaca.

Izvor:
Nutrients