Jako povraćanje u ranoj trudnoći povezano s povećanim rizikom od autizma kod djeteta


Jako povraćanje u ranoj trudnoći povezano s povećanim rizikom od autizma kod djeteta

Žene koje su u ranoj trudnoći imale jake mučnine te su jako povraćale, imaju 53 posto veći rizik da će u njihova djeteta doći do razvoja poremećaja autističnog spektra, ukazuje nova studija.

Inače, manje od 5 od 100 trudnica ima trudničku hiperemezu iliti jako povraćanje u trudnoći koje dovodi do dehidracije i ketoze.

Spomenuti rizik od razvoja poremećaja autističnog spektra kod djeteta, zabilježen je samo u žena koje su jako povraćale u prvih šest mjeseci trudnoće, no ne i u žena koje su povraćale samo u zadnja tri mjeseca trudnoće.

Također, zamijećeno je da je do razvoja poremećaja autističnog spektra usljed povraćanja majke tijekom trudnoće češće dolazilo kod djevojčica nego kod dječaka. 

Jednako tako, valja spomenuti da je stres majke čimbenik rizika za dugoročnu ili nepovratnu disregulaciju neuroendokrine signalizacije kod djeteta, što zauzvrat doprinosi poremećajima raspoloženja i hiperaktivnosti.

Izvor:
American Journal of Perinatology