Je li uzimanje paracetamola tijekom trudnoće sigurno?


Je li uzimanje paracetamola tijekom trudnoće sigurno?

Britansko istraživanje pokazalo je da trudnice koje uzimaju paracetamol tijekom trudnoće imaju veći rizik da će roditi dijete koje će imati probleme u ponašanju poput poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Svakako treba spomenuti da neki stručnjaci smatraju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ova veza potvrdila.

Inače, dosada se paracetamol smatrao sigurnim za trudnice koje su ga obično uzimale za ublažavanje bolova i snižavanje povišene temperature.

Također, treba istaknuti da nije uočena veza između uzimanja paracetamola i problema u ponašanju kod djece ukoliko se paracetamol uzimao nakon poroda ili ako su paracetamol koristili očevi.

Pretpostavlja se da bi za ovu vezu moglo biti odgovorno svojstvo paracetamola da može narušiti endokrinu ravnotežu koja pak može utjecati na razvoj mozga fetusa.

Važno je naglasiti da ovi rezultati ne mogu potvrditi izravnu vezu između upotrebe paracetamola i problema u ponašanju. Glavno ograničenje ovog istraživanja je da ni doza, niti trajanje korištenja paracetamola nisu mjereni, te da nisu uzeti u obzir i drugi mogući pridonoseći čimbenici poput razloga za uporabu.

Smatra se da žene ne bi trebale biti preplašene rezultatima ovog istraživanja, te se preporuča da se trudnice i dalje drže trenutnih smjernica i da uzimaju najnižu učinkovitu dozu tijekom što kraćeg mogućeg vremenskog razdoblja. Ukoliko preporučena doza paracetamola ne kontrolira simptome ili bol svakako se treba zatražiti savjet liječnika.

Izvor:
JAMA Pediatrics