Konzumiranje kanabisa tijekom trudnoće povećava rizik od autizma kod djeteta


Konzumiranje kanabisa tijekom trudnoće povećava rizik od autizma kod djeteta

Upotreba kanabisa značajno je porasla u posljednja dva desetljeća zbog legalizacije medicinske i rekreacijske upotrebe kanabisa, kao i promjena u politici zabranjenih droga. Zapravo, kanabis je postao najčešće korištena nedopuštena droga tijekom trudnoće.

Najveća prevalencija korištenja kanabisa tijekom trudnoće zabilježena je u SAD-u od 23%. Isto tako, nedavna izvješća pokazuju da oko 20% trudnica u Australiji koristi kanabis.

Prethodne studije koje su istraživale zdravstvene ishode in-utero izloženosti kanabisu otkrile su dugotrajne učinke na neurološki razvoj, uključujući poremećaje autističnog spektra.

U ovom istraživanju uočen je 3,5 puta veći rizik od autizma među djecom rođenom od majki s prenatalnom konzumacijom kanabisa u usporedbi s potomcima koji nisu bili izloženi kanabisu. Dosljedno značajne povezanosti također su primijećene između prije trudnoće, tijekom trudnoće i perinatalne konzumacije kanabisa i rizika od autizma kod potomaka. Sve promatrane povezanosti ostale su nepromijenjene nakon prilagodbe za potencijalne zbunjujuće čimbenike.

Također, pokazalo se da su muška djeca izložena većem riziku od razvoja autizma nego ženska djeca zbog majčine konzumacije kanabisa.

Majčina konzumacija kanabisa mijenja funkcionalnu povezanost hipokampusa mozga, što zauzvrat dovodi do promjena u fetalnoj dorzolateralnoj, medijalnoj i superiornoj frontalnoj, inzuli, prednjoj temporalnoj i posteriornoj cingulatnoj povezanosti. Također se pokazalo da fetalna izloženost THC-u tijekom trudnoće mijenja dopaminske receptore, što značajno utječe na neurološki razvoj i narušava psihološki razvoj potomaka.

Izvor:
Psychiatry Research