Prenatalno izlaganje kanabisu može utjecati na razvoj mozga djeteta


Prenatalno izlaganje kanabisu može utjecati na razvoj mozga djeteta

Prenatalna izloženost kanabisu značajno je povezana s razlikama u debljini korteksa, posebice u frontalnom dijelu mozga, kod djece preadolescentne dobi, ukazuje nova studija. Također, pokazalo se da su djeca čije su majke pušile duhan tijekom trudnoće imala manji volumen mozga.

Očito je da i prenatalno izlaganje kanabisu kao i duhanu može imati dugoročne posljedice po razvoj mozga djeteta.

Poznato je da je prenatalno konzumiranje kanabisa često udruženo i s pušenjem tijekom trudnoće. Pa tako i u ovom istraživanju samo 14,8 posto konzumentica kanabisa nije pušilo duhan.

Prethodna istraživanja ukazivala su na vezu između prenatalnog izlaganja kanabisu i povećane agresije te problema s pažnjom u djece, posebice djevojčica. Također, neka od njih su pokazala da prenatalno izlaganje kanabisu može negativno utjecati na pamćenje, jezične funkcije te apstraktno/vizualno rasuđivanje.

Izvor:
Biological Psychiatry