Zabrana pušenja na javnim mjestima smanjila broj prijevremeno rođene djece


Zabrana pušenja na javnim mjestima smanjila broj prijevremeno rođene djece

Nakon što je Škotska 2006. godine uvela zabranu pušenja na javnim mjestima, učestalost prijevremenih poroda smanjila se za deset posto, što je još jedna korist od zabrane pušenja, osim već poznatog smanjenja učestalosti srčanih bolesti i dječje astme.

Inače duhanski dim je već ranije povezivan sa slabijim rastom fetusa te problemima s posteljicom.

Također treba istaknuti da je nakon uvođenja zabrane pušenja na javnim mjestima u Škotskoj, broj majki koje puše tijekom trudnoće pao s 25,4 na 18,8 posto.

Smanjenje učestalosti prijevremenih poroda zapaženo je u žena koje ne puše i u žena koje su nastavile pušiti nakon što su zatrudnile, što ukazuje da je i pasivno pušenje bilo povezano s prijevremenim porodima.

Izvor:
Plos Medicine