Komplikacije tijekom poroda mogu povećati rizik od razvoja socijalne fobije kod djeteta


Komplikacije tijekom poroda mogu povećati rizik od razvoja socijalne fobije kod djeteta

Rezultati istraživanja u kojem je sudjelovalo 149 djece u dobi od 9 do 12 godina, pokazali su da komplikacije tijekom poroda mogu povećati rizik od razvoja socijalne fobije kod djece.

Naime, pokazalo se da su perinatalne komplikacije povezane s višim razinama inhibicije ponašanja i simptoma socijalne fobije.

Osim toga, pokazalo se da je inhibicija ponašanja bila poveznica između komplikacija poroda i simptoma socijalne fobije.

Buduća istraživanja bi trebala utvrditi da li je temperament u djetinjstvu razvojni put kojim komplikacije poroda dovode do simptoma socijalne anksioznosti.

Izvor:
Infant and Child Development