Prethodna oštećenja bubrega povezana s komplikacijama u trudnoći


Prethodna oštećenja bubrega povezana s komplikacijama u trudnoći

Žene koje su imale prethodna oštećenja bubrega izložene su većem riziku od razvoja komplikacija u trudnoći, ukazuje nova studija provedena u SAD-u na gotovo 25.000 žena.

Naime, žene koje su prethodno pretrpjele akutnu ozljedu bubrega (akutno zatajenje bubrega) izložene su tijekom trudnoće većem riziku od razvoja preeklampsije, češće su prijevremeno rađale, a njihova djeca su imala manju masu od očekivane za gestacijsku dob. Rizik od preeklampsije bio je šest puta veći.

Prema mišljenju stručnjaka, buduća istraživanja bi trebala utvrditi zašto su žene s prethodnim oštećenjem bubrega izložene većem riziku od razvoja komplikacija u trudnoći te kako se te komplikacije mogu spriječiti.

Izvor:
Journal of the American Society of Nephrology