Višestruki carski rezovi povezani s povećanim rizikom od komplikacija


Višestruki carski rezovi povezani s povećanim rizikom od komplikacija

Britansko istraživanje u kojem je sudjelovalo 269 žena koje su rodile carskim rezom, pokazalo je da su trudnice koje su imale pet ili više carskih rezova izložene većem riziku od komplikacija i prijevremenog poroda.

Tako se krvarenje, prije, za vrijeme ili nakon poroda, prilikom kojeg se može izgubiti 1.500 ml krvi, javlja u 18 posto žena koje su imale pet ili više carskih rezova, dok se u ostalih žena javlja u 0,6 posto slučajeva.

Jednako tako, transfuzija krvi bila je potrebna u 17 posto žena s pet ili više carskih rezova te samo u 1 posto ostalih žena.

Učestalost prijevremenog poroda u žena s pet ili više carskih rezova bila je 24 posto naspram 5 posto u ostalih žena.

Također, u 18 posto žena s pet ili više carskih rezova, bila je dijagnosticirana placenta previa i/ili placenta accreta.

Placenta previa je implantacija posteljice preko ili blizu unutarnjeg cervikalnog ušća. Posteljica može prekrivati cervikalno ušće u cjelosti (totalna previa) ili djelomice (parcijalna previa) ili se može bližiti unutarnjem ušću (nisko ležeća ili marginalna previa).

Placenta accreta je posteljica koja je abnormalno srasla sa stijenkom maternice, što izaziva zakašnjeli porod posteljice.

Žene kojima je bila dijagnosticirana placenta previa i/ili placenta accreta izložene su puno većem riziku od ozbiljnih komplikacija nego druge žene koje su imale više carskih rezova.

Važno je da žene i liječnici budu svjesni komplikacija koje su povezane s učestalim carskim rezovima, ističu stručnjaci.

Izvor:
BJOG