Akutna ozljeda bubrega u porastu kod hospitaliziranih trudnica


Akutna ozljeda bubrega u porastu kod hospitaliziranih trudnica

Rezultati nove studije provedene u SAD-u ukazuju da je stopa akutne ozljede bubrega (AKI) u porastu kod žena koje su hospitalizirane tijekom trudnoće. Najvećem riziku od akutne ozljede bubrega izložene su trudnice s dijabetesom.

Žene u kojih dođe do akutnog oštećenja bubrega tijekom trudnoće imaju 260 puta veći rizik od smrti dok su u bolnici u usporedbi s drugim trudnicama, (2,6% vs 0,01%).

Također, valja istaknuti da su i majka i dijete izložene većem riziku od bolesti i smrti ukoliko tijekom trudnoće dođe do razvoja akutne ozljede bubrega kod majke. 

Inače, akutna ozljeda bubrega povezana s trudnoćom predstavlja javnozdravstveni problem i povezana je sa značajnom smrtnošću majki i fetusa. 

Uz dijabetes, čimbenik visokog rizika za akutnu ozljedu bubrega u trudnoći je i starija životna dob majke.

Dijagnoza akutne ozljede bubrega temelji na povišenju razine kreatinina u serumu, usljed abnormalno niskog filtriranja metaboličkih otpada putem bubrega.

Postoje dva visoko rizična razdoblja u trudnoći koja su povezana s akutnom ozljedom bubrega, prvo koje se događa zbog septičkog pobačaja, u prvom tromjesečju trudnoće, a drugo u kasnoj trudnoći ili ubrzo nakon poroda, uglavnom zbog placentarnog ili materničnog krvarenja uzrokovanog raznim stanjima.

Akutna ozljeda bubrega povezana s trudnoćom može se pojaviti kod žena s komorbidnim stanjima kao što su hipertenzija, dijabetes i kronična bubrežna bolest

Izvor:
ASN Kidney Week 2019