Američki liječnici pozvali majke da doje svoju djecu


Američki liječnici pozvali majke da doje svoju djecu

Američki liječnici pozvali su sve Amerikance da podupru dojenje i nove smjernice za majke i zajednice koje pružaju podršku i savjetovanje, kako bi se podržao prirodni način prehrane djece. 

Dosadašnje studije pokazale su brojne prednosti dojenja za djecu, majke i ukupnu zdravstvenu zaštitu kada su djeca dojena najmanje šest mjeseci.

Isto tako u apelu liječnika istaknuto je da postoje brojne zapreke za majke koje žele dojiti svoju djecu poput društvene stigme, prezaposlenosti, teške provedivosti kontinuiranog dojenja te manjka vještina.

Inače poznato je da dojenje razvija imunitet kod djece te ih štiti od bolesti kao što su proljev, upala uha i upala pluća, a neke studije su pokazale da djeca koja su dojena imaju i viši kvocijent inteligencije (IQ).

Iako je većina djece u početku dojena, samo je svako deseto dijete isključivo dojeno tijekom prvih šest mjeseci svojeg života. 

Izvor:
Reuters