Komplikacije krajem trudnoće i tijekom poroda povezane s većim rizikom od autizma


Komplikacije krajem trudnoće i tijekom poroda povezane s većim rizikom od autizma

Izgleda da komplikacije koje se javljaju krajem trudnoće ili tijekom poroda mogu povećati rizik od razvoja autizma u djeteta, ukazuje nova studija. Najvećem riziku od razvoja autizma izložena su djeca čije su majke tijekom trudnoće imale preeklampsiju, kao i djeca koja su doživjela nedostatak kisika pri porodu ili djeca koja su bila suočena s nekim drugim problemom pri porodu.

Smatra se da rezultati ove studije ne bi trebali pretjerano brinuti većinu žena jer je apsolutni rizik od autizma i dalje veoma nizak kod žena koje su imale jednu ili više komplikacija u trudnoći. Naime, u ovom istraživanju, jedna je trećina žena imala barem jednu komplikaciju tijekom trudnoće, no u 98 posto slučajeva kod djeteta nije došlo do razvoja nekog od poremećaja iz autističnog spektra.

Prema rezultatima istraživanja, djeca koja su bila izložena komplikacijama trudnoće prije početka poroda imala su 22 posto veći rizik od razvoja autizma. Dok su djeca koja su doživjela komplikacije tijekom poroda imala 10 posto veći rizik od autizma. Ukoliko je pak dijete bilo izloženo komplikacijama prije i tijekom poroda, dijete je imalo 44 posto veći rizik od autizma.

Na kraju, svakako treba istaknuti da su rano otkrivanje i liječenje ključni za uspješan ishod liječenja autizma. Stoga se smatra da bi svu djecu trebalo podvrgnuti probiru za autizam u 18 i 24 mjesecu života.

Izvor:
American Journal of Perinatology