Konzumiranje kanabisa u trudnoći povećava rizik od razvoja autizma kod djeteta


Konzumiranje kanabisa u trudnoći povećava rizik od razvoja autizma kod djeteta

Rezultati istraživanja provedenog u Kanadi pokazali su da su djeca čije su majke tijekom trudnoće konzumirale kanabis (marihuana) izložena većem riziku od razvoja poremećaja autističkog spektra.

Inače, neke žene konzumiraju kanabis tijekom trudnoće, što je zabrinjavajuće, obzirom da se malo zna kako kanabis utječe na trudnice i njihovu djecu.

Smatra se da bi konzumentice kanabisa trebale izbjegavati njegovu konzumaciju barem tijekom trudnoće.

Valja spomenuti da je prethodno istraživanje istih znanstvenika pokazalo da je konzumacija kanabisa u trudnoći povezana s povećanim rizikom od prijevremenog poroda.

Izvor:
Nature Medicine