Dijabetes tipa 2 povezan s većim rizikom od raka


Dijabetes tipa 2 povezan s većim rizikom od raka

Dijabetes tipa 2 povećava rizik od višestrukih zdravstvenih stanja, uključujući razne oblike raka; međutim, mehanizmi odgovorni za ovu povezanost ostaju nejasni.

Dijabetes tipa 2 je metabolička bolest koju uzrokuju i genetski i okolišni čimbenici. Velike epidemiološke studije ukazale su na veći rizik od raka jetre, raka gušteračeraka materniceraka debelog crijevaraka dojke i raka mokraćnog mjehura kod osoba s dijabetesom.

Nova studija je pokazala, da je ukupna incidencija raka porasla za 20% u bolesnika s dijabetesom, s najvećim povećanjem rizika uočenim za rak jetre i rak gušterače, zatim rak usne šupljine, rak žučnog mjehura, karcinome ženskog reproduktivnog trakta, rak bubrega i rak mozga. Ovo povećanje rizika kretalo se od 25-34%, osim za rak bubrega, gdje je rizik bio 44% veći.

Ostali karcinomi s umjerenim povećanjem rizika za 17-20% uključivali su rak želuca, rak kože i rak dojke kod žena. Jedini rak koji je smanjen u kohorti dijabetičara bio je rak jednjaka.

Smatra se, da je dijabetes nezavisan i značajan čimbenik rizika za razvoj raka u cjelini, kao i raka na određenim mjestima. Ovaj rizik je pogoršan kod osoba s dijabetesom koje razviju dijabetičku retinopatiju, što se može pripisati značajno višim razinama serumskog faktora rasta vaskularnog endotela (VEGF) i angiopoetina-2 (Ang-2) u tih bolesnika u usporedbi s osobama s dijabetesom kojima nije dijagnosticirana dijabetička retinopatija.

Sistemska upala, koja je često odgovor na dijabetes, također može povećati rizik od raznih vrsta raka, uključujući one koji zahvaćaju jetru, gušteraču, debelo crijevo i dojku. Nadalje, brojni upalni medijatori, uključujući proupalne citokine i kemokine, oslobađaju se kod dijabetičke retinopatije, što također može olakšati karcinogenezu.

Izvor:
BMC Medicine