Rak debelog crijeva


Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 288 | Broj poruka: 933

anonymous

Katarina Antunac, dr. med.

KBC SM
Zagreb, Vinogradska 29


Rak debelog crijeva - nastavak lijecenja


Morate biti prijavljeni kako bi imali pristup forumu. Prijaviti se možete na sljedeći način: ovdje

Autor Poruka

Tripoli

28.01.2009. 12:15

Postovani,
Molio bih da mi date savjet i odgovorite na pitanja ispod slijedeceg opisa toka bolesti:

Otac ima 69 godina. Dana 12.07.2007 godine, izvršen je operativni zahvat debelog crijeva. RESECTIO RECTI ANTERIORIS SEC. DIXON ET TT ANASTAMOSIS CUM STAPLER CIRCULARAE 33. (Laparotomija mediana infraumbilicalis, Resectio recti anterioris sec. Dixon et TT anastomosis cum stapler circulare 33, Drainage. Učinjena je prednja amputacija rektuma po Diksonu te anastomoza TT.
PHD 6076/2007 Adenocarcinoma exulceratum partim necroticum recti, G2, pT3N1R0, Dukes B1
PHD 6077/2007 Donji resekcioni prsten mikroskopski bez prisustva infiltracije tumorskim tkivom

Patohistološki Izvještaj:
Patohistološka Dijagnoza: Adenocarcinoma exulceratum partim necroticum recti,G2, pT3N1R0, Dukes B1.
Primljeni materijal je resecirani dio rektosigmoidalnog dijela kolona dužine 14cm. Na udaljenosti od distalne hirurške margine 3cm a od proksimalne 5,5cm nailazimo na ograničen tumorski čvor koji je promjera 5,5x3,5cm, prominira u lumen crijeva koga znatno sužava. U središtu je dijelom nekrotičan. Tumor obuhvata čitavu cirkumferenciju debelog crijeva, probija se kroz sve slojeve zida infiltrirajući okolno perikolično masno i vezno tkivo. Opis: Mikroskopski, tumorsko tkivo je egzulcerirane površine a građeno je iz žljezdanih formacija koje su obložene atipičnim epitelnim stanicama pleomorfnih hiperhromatskih jezgara sa umjerenim brojem patoloških mitoza. Tumorsko tkivo je dijelom nekrotično. Infiltracija tumorskim tkivom zahvata sve slojeve zida crijeva probija se kroz serozu infiltrirajući duboko u perikolično vezivno i masno tkivo. U jednom perikoličnom limfnom čvoru nađe se metastazirano stovjetno tumorsko tkivo. Resekcioni rubovi su slobodni od tumorske infiltracije. Donji resekcioni prsten je promjera 2,5x1,5cm i u njemu se makroskopski ni mikroskopski ne nađe infiltracija tumorskim tkivom.

24.07.2007. onkološki konzilij indicirana kemoterapija po LF protokolu i radioterapija
11.07.2007 CEA 35,69; CA 19-9 20,53
09.08.2007 CEA 2,49; CA 19-9 13,79

13.08.2007 Kontrolni CT abdomena i male zdjelice uz kontrast u cijelosti uredan nalaz nad jetrom, slezenom, pankreasom i nadbubrezima i bubrezima kao i u retroperitoneumu.

Nakon izlaska iz bolnice brzo se oporavio od operativnog zahvata, imao urednu i normalnu stolicu, nema stome (kese), i odlićno se osjećao, pun daljeg života. Inače je višegodišnji dijabetičar i prima inzulin.

Od 18.08.2007. god kao kemoterapiju pio je tablete Xeloda 2x 2000 mg. u VI ciklusa u 21 dnevnom režimu davanja. Također, u periodu od 05.11.2007 do 11.12.2007. išao je na iradijaciju, radikalno iradiran na područje male zdjelice, na LINAC-u, Ap4, sa TD 52 Gy, izocentrično, sa tri polja u pronaciji, na stiroporu, u 26 seansi, KONKOMITANTNO, sa MKT Xeloda tbl. A 500 mg, koje je uzimao 2+0+2 u danima iradijacije.
20.03.2008. je završio VI ciklus kemoterapije sa lab. Nalazima Le 5,61, Er 4,16, Hgb 117, Hct 35,3 Tr 176.
Kemoterapiju i zračenje je podnio bez većih problema.

02.04.2008 Kontrolni CT abdomena i male zdjelice:
Na učinjenim CT skenovima na granici desnog i lijevog režnja parenhima jetre vidi se okruglasta lezija denziteta solidnog tkiva 20Hnj veličine 1,1 cm veoma suspektan na meta depozit. Sve ostalo je uredu.
18.04.2008. godine urađen UZ jetre i ne vide se sigurni znaci prisustva fokalnih promjena u parenhimu jetre. 21.04.2008 lab. nalazi AST 21, ALT 19, LDH 521, GGT 15, ALP 129, CEA 3,47 CA 19-9 13,97. Dana 30.05.2008 urađena Scintigrafija skeleta: nalaz uredan.

11.09.2008. CEA 3,48 CA 19-9 15,34.

28.10.2008. urađena distalna endoskopija-kolonoskopija: spolja i oko anusa koža depigmentirana, glatka. Digitalno palpabilni unutarnji hemoroidalni nodusi. Kolonoskopija do cekuma: sluznica rektuma uredna, bez defekata integriteta, mjesto anastomoze urednog izgleda. Na preostalom dijelu kolona nalaz takođe uredan.
08.01.2009 CEA 4,41 CA 19-9 22,03.


15.01.2009 nalaz MRI abdomena i zdjelice: Na učinjenim sekvencama, vidi se da je jetra primjerenog položaja, veličine sa patološkom areom koja je smještena u desnom režnju subdijafragmalno dimenzija 4,1cm. Ista je blago lobulirana, blago hiperintenzna u T2, blago hipointenzna u T1 sa centralnim dijelom koji je hipointenzan u T1 i T2. Na kontrastnoj seriji ista podiže intenzitet signala gotovo izjednačavajući sa jetrenim parenhimom. Sa MRI stanovišta moglo bi se raditi o meta procesu, ali se ne isključuje ni FNH. Područje rektuma bez MRI vidljivih patoloških promjena. Ostali dio MRI nalaz je uredan.

Nakon ovog nalaza magneta onkolog koji vodi lijećenje je u početku sumnjao da se radi o meta procesu na jetri, ali je nakon dodatnih konsultacija potvrdio da je u pitanju metastaza na jetri, i to samo jedna. Također, je rekao da je ista na nezgodnom mjestu te da operativni zahvat možda nebi bio najbolje rješenje. Otac se dobro osjeća, nema nikakvih bolova te ima urednu probavu i stolicu.

- Molim za Vaše mišljenje o dosadašnjem toku liječenja?
- Koje sada mogućnosti za dalje lijećenje postoje?
- Koju i kakvu terapiju preporučujete za dalje liječenje?
- Kakve su Vaše procjene?
- Također, molim za preporuku neke klinike za dalje liječenje.

Unaprijed zahvalan

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

05.02.2009. 18:25

Dosadašnji način liječenja je bio ispravan i u skladu s najnovijim saznjanima medicinske znanosti. Na žalost, usprkos adekvatnom liječenju, kod oko 40%-50% bolesnika sa stadijem bolesti Duke's c(zahvaćeni limfni čvorovi), a ne B kao što ste neispravno napisali u dijagnoszi., pojave se metastaze u daljnem tijeku bolesti. Kod vašeg oca se sada radi o solitarnoj metastazi u jetri. Za njega bi najbolji način liječenja bila ponovna operacija kojom bi ta metastaza bila odstranjena iz jetre i nakon toga ponovo kemoterapija. Kod oko 30% bolesnika kojima se odstrani metastaza u jetri, nakon toga se bolest više nikada ne javi. Svakako vam savjetujem da oca odvedete u jedan od centara koji provodi resekcije jetre. Ako operacija ne bi bila moguća tada treba provoditi kemoterapiju u kombinaciji s imunoterapijom monoklonskim antitijelima po shemi: bevacizumab("Avastin"blunk+ irinotekan("Campto"blunk + 5-fluorouracil + leukovorin. Kemoterapiju treba provesti u 6 ciklusa, a imunoterapiju konkomitantno s kemoterapijom i nakon toga nastaviti sprovoditi imunoterapiju bevacizumab-om("Avastin) do ponovne pojave progresije bolesti, kada liječenje treba nastaviti drugom vrstom kemoterapije, to jest onom koja sadrži oksaliplatin.

Tripoli

27.06.2009. 19:10

Postovani,

Iskreno zahvaljujem na prethodnom odgovoru te izlazem nastavak pretraga:

Otac se dobro osjeća, nema nikakvih bolova te ima urednu probavu i stolicu.

Na osnovu prednjeg nalaza MRI Doktorski konzilij preporučio je:
-punkciju promjene na jetri i PHD verifikacija, kao i angigrafiju hepalatnih krvnih sudova radi procjene lokacije i procjene ev. operativnog zahvata promjene na jetri.

Obzirom da su naredni nalazi UZ jetre više ukazivali da je u pitanju hemangiom, a uzimajući u obzir da je u pitanju pacijent na inzulinu, zbog eventualnih komplikacija, a u dogovoru sa onkologom, odustalo se od tražene punkcije jetre, stim da se uradi ponovni MRI jetre za 3 mjeseca.

30.01.2009 UZ Jetre: U desnom lobusu jetre subdijafragmalno UZV se vizualizira hiperehogena area promjera 27x31 mm koja u prvom redu dif.dg. odgovara hemangiomu ali se obzirom na ranije nalaze ne isključuje i druga mada manje vjerovatna promjena tipa sed. Depozita. Eho nalaz ž. Mjehura i vodova uredan.

02.02.2009 Rengenski snimak pluća – nalaz uredan PA: Pulmo b.o.

26.02.2009 CEA 8,87 CA19-9 XR 16,46
27.02.2009 UZ Jetre UZV nalaz jetre u komparaciji sa prethodnim bez promjena.
26.05.2009 CEA 19,74 CA19-9 XR 32,30.
11.06.2009 MRI Abdomena i male zdjelice:
Na svim učinjenim sekvencama, vidi se da je jetra uvećana sa jednom velikom lezijom koja je smještena u desnom režnju jetre, subdijafragmalno dijelom u VII i VIII segmentu jetrenog parenhima koja je veličine 4,1 cm, i koja je blago hiperintenzna u T2 u odnosu na jetreni parenhim, hipointenzna u T1, a na kontrastnoj seriji u kasnoj postkontrastnoj fazi izjednačava se sa jetrenim parenhimom. Sa MRI stanovišta moglo bi se raditi o meta promjeni, ali se ne isključuje ni druga etiologija jer lezija nema tipično pojavljivanje. Slezena i pankreas urednog položaja, veličine, homogeni. Nadbubrežne žlijezde su normalno velike. Bubrezi su urednog položaja, veličine, širine parenhima. Nema dilatacije kanalnih sistema. Vidljive brojne sitne parapelvične ciste obostrano koje su veličine do 1,7 cm. Na sekvencama koje su rađene za zdjelicu vidljivo stanje nakon op. Rektuma sa hipodenznim tračcima u retrorektalnom prostoru prema mezorektalnoj fasciji osobito na arealu cca 5-6 cm, srednje tećine rektuma koji će odgovarati postoperativnoj moguće i postiradiacionoj fibrozi. Drugih patoloških promjena se ne uoči. Nema znakova recidiva niti reziduma. Mokraćni mjehur urednih MRI osobina. Prostata nešto veća, pravilnih kontura.

15.06.2009. godine, UZ Jetre: Jetra promjera 157 mm sa i dalje vidljivom ranije opisivanom areom koja se u komparaciji sa ranijim nalazima bitnije ne mijenja i dalje dif dg odgovara hemangiomu ali se obzirom na primarno verificiran proces i dalje ne isključuje druga etiologija.

16.06.2009. godine, na kontroli kod onkologa predviđena kontrola za 3 mjeseca sa CEA, CA 19-9, MRI Rektuma sa programom za rektum i UZ jetre.

Molim za Vaše mišljenje, o evidentiranoj promjeni na jetri, obzirom da se nezna tačno da li je u pitanju hemangion ili meta proces, a uzimajući u obzir povećane tumorske markere. Otac nije za varijantu punkcije jetre, obzrom da je na inzulinu i bojimo se eventualnih negativnih posljedica u vidu unutrašnjeg krvarenja. Također, molimo za vaše mišljenje u dijelu dodatnih pretraga, odnosno dodatnih snimaka i nalaza koje bi bilo poželjno uraditi?

SRDACAN POZDRAV

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

05.07.2009. 23:10

Obzirom na stalni porast tumorskog markera, najvjerojatnije se radi o metastazi u jetri. Moj prvi odgovor i dalje je važeći za vašeg oca budući u međuvremenu nije ništa poduzeto osim kontrolnih pretraga. Preporučio bih također da se sada kod vašeg oca učini PET/CT pretraga koja će s priličnom sigurnošću pokazati da li se zaista radi o meta promjeni u jetri i da li ima eventualnih meta promjena u drugim dijelovima organizma.

Tripoli

29.07.2009. 11:00

Postovani,

Nakon vase prethodne preporuke, 28.07.2009 napravili smo PET/CT pretrage na Klinici Medikol u Zagrebu te smo dobili slijedece rezultate:

28.07.2009. godine, PET/CT Radiofarmark: 18-F-fluorodeoxyglucose (FDG) Nalaz:
PET/CT («low dose» CT):
Učinjeno je snimanje cijelog tijela do proksimalnih dijelova natkoljenice.
Nešto jače nakupljanje aktivnosti vidi se u području desnog humeroskapularnog zgloba, SUV max=3.4
Pojačano nakupljanje aktivnosti vidi se lijevo u bronhopulmonalno, SUV max=4.6
Patološko nakupljanje glukoze vidi se u leziji u linguli lijevog pluća, SUV max=5.4
Patološko nakupljanje FDG-a vidi se u velikoj leziji u VII i VIII segmentu jetre, SUV max=8.3
Patološko nakupljanje glukoze vidi se i u području mjesta resekcije rektuma te u čvoru pararektalno lijevo, SUV max=10.8
U ostalim dijelovima tijela se ne registrira patološko nakupljanje FDG-a

Dijagnostički CT
MSCT toraksa i abdomena učinjen nakon prethodne peroralne aplikacije Gastrografina te bifazičnom tehnikom nakon iv aplikacije 80 ml kontrastnog sredstva putem injektora.
MSCT učinjen postkontrastno kroz područje glave i vrata ne pokazuje žarišnih lezija unutar moždanog parenhima koje bi ukazivale na postojanje sekundarnih depozita, kao niti vidljivih znakova uvećanih limfnih čvorova vrata.
MSCT toraksa ne pokazuje znakove uvećanih aksilarnih limfnih čvorova. Vidljiv pretrahealni limfni čvor promjera 12 mm. Uz bifurkaciju traheje vidljivo je nekoliko limfnih čvorova promjera da 9 mm. Između bronha za lingulu i bronha za lijevi donji plućni režanj vidljiv je hipodenzniji lobulirani čvor promjera 23 mm. Unutar plućnog parenhima lingule vidljiv je lobulirana tvorba promjera 30 mm koja će odgovarati sekundarnom depozitu.
MSCT abdomena pokazuje uredno veliku jetru koja je glatkih kontura. U području VII i VIII segmenta vidljiva je nepravilna inhomogena tvorba promjera oko 6 cm koja pokazuje inhomogenu rubnu imbibiciju. Nalaz ukazuje na vjerojatni sekundarni depozit. Žučni mjehur bez vidljivih konkremenata. Intra i ekstrahepatalni žučni vodovi nisu prošireni. Uz celijačni tripus vidljivo je nekoliko limfnih čvorova promjera do 11 mm.
Gušterača uredne veličine i homogene strukture parenhima.
Slezena uredne veličine i homogene strukture parenhima.
Obje nadbubrežne žlijezde uredne veličine i oblika.
Bubrezi glatkih kontura, uredne debljine parehnima koji je homogene strukture.
Nema vidljivih znakova proširenja kanalnih sistema.
Nepravilno zadebljanje stijenke rektuma u području resekcije. Pararektalno lijevo, uz lijevu seminalnu vezikulu vidljiv je čvor promjera 14 mm.

ZAKLJUČAK:
Patološki metabolizam glukoze u području nepravilnog zadebljanja stijenke rektuma te u čvoru pararektalno lijevo uz seminalnu vezikulu ukazuje na aktivnu malignu bolest (vjerojatno recidiv osnovne bolesti i metastatski promijenjen limfni čvor).
Patološki metabolizam glukoze u lijevom bronhopulmonalnom čvoru te u gore opisanim lezijala u linguli lijevog pluća i jetri upućuje na sekundarizme.
Nešto jači metabolizam glukoze u području desnog humeroskapularnog zgloba vjerojatno je degenerativne prirode.


Molim za vasu procjenu ozbiljnosti stanja, prijedlog slijedeceg tretmana (operacija ili kemoterapija) , ima li nade za izlijecenje.
Hvala unaprijed.

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

20.08.2009. 16:10

Na žalost, PET/CT pretraga pokazala je da je stanje gore nego što je izgledalo. Zbog toga sam tu pretragu i preporučio. Kod vašeg oca prisutne su metastaze ne samo u jetri nego i u limfnim čvorovima abdomena i medijastinum i u plućima. U ovom stanju više nema smisla resekcija metastaze iz jetre. Potrebno je što prije započeti kemoimunoterapiju bevacizumab-om("Avastin"blunk + irinotekan("Campto"blunk + leukovorin + 5-fluorouracil, kao što sam to već preporučio u prvom odgovoru.

Du243

06.09.2009. 04:05

Poštovani dr. Tomek,
zamolili bismo Vaše cijenjeno mišljenje i preporuku u svezi nastavka liječenja za pacijenticu ( rođ. 1960. g.), a koja je imala operaciju pred mjesec dana.
Dijagnoza
Ca sigmoidei Dukes B
Op : Resectio sigme sec Dixon cum Stapler No 29 per laparoscopiam
Patohistološka dijagnoza
ADENOCARCINOMA COLONIS
Dio debelog crijeva duljine 20 cm, na 4 cm od bližeg resekcijskog ruba egzofitična tvorba u duljini 4 cm zauzima 4/5 cirkumferencije crijeva te zadebljava stijenku do 2 cm.
Histološki tumorsko tkivo građeno od atipičnih srednje diferenciranih epitelnih stanica koje tvore nepravilne žljezdane formacije a dijelom "plivaju" u moru sluzi.
Tumor infiltrira čitavu debljinu stijenka crijeva te na jednom od pregledanih rezova početno infiltrira masno tkivo.
U masnom tkivu se nađe 10 limfnih čvorova, histološki svi bez osobitosti.
Tumor je u grupi B po Dukesu.
Primljena i dva prstena staplera, histološki bez osobitosti.

Markeri rađeni prije operacije, te su bili uredni.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem cijenjenom mišljenju i savjetu.

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

10.09.2009. 23:40

Radi se o srednje rizičnom tumoru koji se nije proširo u limfne čvorove što je prognostički dobro. Ipak treba biti provedena adjuvantna-dodatna kemoterapija.

Tripoli

03.11.2009. 10:15

Postovani,
Nakon PET/CT pretrage od 28.07.2009 mom ocu je ukljucena slijedeca terapija i kontrolne pretrage:

06.08.2009. nalazi CEA 77,82 CA19-9 XR 34,71.

11.08.2009. MRI Abdomena i male zdjelice sa programom za rektum:
Pregled je rađen na aparatu od 1,5 Tesla sa odgovarajućim protokolom nativno i kontrastno. U desnom režnju jetre kranijalno subdijafragmalno velika patološka lezija dimenzija i do 5,7 cm okruglaste forme koja je u hipo signalu u T1 u T2 jedva vidljiva skoro u izo signalu sa jetrom.
Na kontrastnoj seriji se jače demarkira i ima MRI osobine meta promjena.
Slezena, pankreas su uredne veličine, homogenog intenziteta.
Žučna kesa pravilnih kontura, slobodnog lumena.
Nadbubrežne žlijezde normalno velike.
Bubrezi su urednog položaja, veličine, širine parenhima, bez dilatacije kanala.
U maloj zdjelici se vidi stanje nakon op. Resekcije rektuma.
U srednjoj trećini rektuma vidi se tumorsko zadebljanje na mjestu anastomoze na kojem je lumen već uži.
Tumorsko zadebljanje se proteže na dužini od 5,1 cm i prominira u lumen 2,1 cm
Na tom mjestu u retrorektalnom prostoru fibroza, sa retrakcijom mezorektalne fascije, ali u jednom dijelu mezorektalne fascije nešto kaudalnije vidljiva okruglasta area veličine 1,5 cm koja je isto susp. Na Tmrecidiv.
Mokraćni mjehur i prostata bez MRI vidljivih patoloških promjena.
ZAKLJUČAK:
Nalaz ukazuje na leziju jetre koja ima MRI osobine meta promjene, na recidiv tumora rektuma u srednjoj trećini kao i recidiv mezorektalne fascije lijevo kaudalno.
(Prilog nalaz)

14.08.2009. Primio I ciklus kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 15.08. – 22.08.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno

28.08.2009. Primio II ciklus kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 29.08. – 05.09.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno

07.09.2009. CT Torokalnih organa
Na transverzalnim presjecima toraksa nativno na kontrastnoj seriji vidi se lijevo parakardijalno ventralno nodus spikuliranih kontura veličine 1mm denziteta od 19 do 25Hnj. Pored navedenog u plućnom parenhimu vidljiv grublji plućni crtež i manji nodus desno apikalno uz torokalni zid promjera 9mm. Stražnji dio f.c. sinusa slobodan. U ventralnom dijelu lijevog hilusa limfonod promjera 10mm donji pol. U medijastinumu nema signifikantnog uvećanja limfonoda.
ZAKLJUČAK: CT nalaz torokalnih organa ukazuje na plućni nodus lijevo parakardijalno centralno više ventralno i uz manje spikulacije desno apikalno sa izdvojenim nodusom uz torakalni zid 9 mm. (Prilog nalaz)

11.09.2009. Primio III ciklus kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 29.08. – 05.09.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno (nije zbog mučnine pio svih 7 dana nego 5 dana). Javila se temperatura cca 38 pa pio paracetamol tablete.

25.09.2009. Trebao primiti IV ciklus kemoterapije, međutim zbog temperature 38 pomjereno.

28.09.2009. Primio IV ciklus kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 29.09. – 03.10.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno (nije zbog mučnine pio svih 7 dana nego 5 dana). Javila se temperatura cca 38 samo 1 put pa pio paracetamol tablete.

01.10.2009. MRI Jetre:
Na svim učinjenim sekvencama vidi se da je jetra primjerenog položaja i veličine sa patološkom lezijom koja je smještena u desnom režnju jetre i koja pokazuje osobine meta promjene. Ista je dimenzija 4,3 cm hipointenzna u T1, a u T2 se uglavnom markira njen centralni dio koji je dimenzija 2 cm i koji će odgovarati nekrotičnom dijelu metastaze. Na postkontrastnoj seriji metastaza pokazuje takođe dimenzije od 4cm.

06.10.2009. nalazi CEA 35,20 CA19-9 XR 27,91.

13.10.2009. Primio V ciklus kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 14.10. – 20.10.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno.

23.10.2009. MRI REKTUMA:
Na svim učinjenim sekvencama se vidi u području srednje trečine rektuma na mjestu anastomoze nešto uži lumen, sa tumorskim zadebljanjem zida na dužini cca 3,5 cm koje prominira u lumen svega 0,5 cm. Također, nešto kaudalnije uz stražnji zid prema mezorektalnoj fasciji ranije opisivana tumorska area veličine 1,5 cm nije u kontinuitetu sa gore navedenom. ZAKLJUČAK: Nalaz u odnosu na predhodni od 11.08.2009 pokazuje znake regresije.


27.10.2009. Primio VI ciklus kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 28.10. – 03.11.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno.

Obzirom da je vidljivo smanjenje metastaza kako na jetri tako i na rektumu, molim za vase misljenje u vezi pollijednjih terapija te vasu prognozu. Takodje napominjem da otac odmah po uzimanju xelode dobije povisenu temperaturu (38) sa mucninama a trenutno je jako iscrpljen te nisam siguran koliko jos moze podnijeti gore navedenu terapiju.

Hvala unaprijed

Tripoli

18.11.2009. 19:35

Postovani,

Nakon VI ciklusa kemoterapije 27.10.2009,:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
i Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno, otac se osjecao jako lose sa konstantnom temperaturom 37-38, leukociti su mu jako pali te je bio hospitaliziran nekoliko dana zbog oporavka. Sada je sa nesto boljom krvnom slikom, te ce za nekoliko dana nastaviti sa VII ciklusom kemoterapije. Osjeca se malo bolje ali jos uvijek sa povisenom temperaturom.

Najljubaznije vas molim za vase cijenjeno misljenje.

Hvala unaprijed

Tripoli

28.12.2009. 18:15

Postovani,

Nakon VIII ciklusa kemoterapije:
Irinotecan 370 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
i Capecitabin (Xeloda) i to 2000 mg 2x dnevno, na kontrolnom pregledu pluca, kod oca je otkrivena obostrana embolija pluca. Nakon 20 dana hospitalizacije stanje je stabilizovano i otac ce biti sutra otpusten kuci. Primjetna je takodje promuklost glasa za koju nemamo nikakvu dijagnozu.
Molim za vase misljenje oko nastavka kemoterapije obzirom na njegovo trenutno stanje.

Najljubaznije vas molim za vase cijenjeno misljenje.

Hvala unaprijed

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

21.01.2010. 01:20

Nakon embolije pluća vaš je otac vjerojatno nastavio liječenje peroralnim antikoagulancijama(kumarinskim preparatima Marivarinom ili Martefarinom). Uz takvo liječenje nemoguće je nastaviti kemoterapiju Avastin-om i Xeloda-om budući oba lijeka mogu pojačati djelovanje antikoagulancija i dovesti do krvarenja. Prema tome kemoterapija će se u ovom trenutku nastaviti samo s irinitekan-om.Što se tiće promuklosti treba otići na pregled specijalistu za bolesti grla(ORL).

Pelisterka

05.03.2010. 21:05

Kod mog tata sa dijagnosticiranom raku djebelog crjeva i metastaze jetra. Nakon nekoliko ciklusa sa Xelodom,.i Camto/ CT abdomena pokazalo je nestanak metastazajetri, ali metatsaze su presli u kost. Slomio je kosta na desni femur,. Stavili su mu šipku prije 6 mjeseci8. Onda je sa štakamo mogao hodat. Prije dva mjeseca požalio se na bol u nogu . Na snimci pokazalo se da metastaza je aktivna i da je prešla na kuk. Predložili su protezu kuka. Zadnji mjesec dana ima jake otoke na desnoj nozi ) gdje je postavljena šipkatako da su makedonsku lječnici odustali od operacije kuka. Bojim se da šav od operacija ne popusti. Svakim dan otok noge je sve vječi. Molim Vas za savet
Pozdrav iz Makedonije

lferenc

07.03.2010. 14:40

poštovani!
u lipnju 2009 g. supruga je primljena u KB Osijek zbog kliničke slike zapletaja crijeva, hitno je operirana. Intraoperacijski utvrđen je maligni proces s ishodištem u području ovarija s infiltracijom rektuma i karcinozom peritoneuma. Učinjena je totalna kolektomija s histerektomijom i ovarijektonijom, te metastazektomijom. Do danas primila je 10 ciklusa kemoterapije. XELIRI Campto 300 mg u infuziji kroz 90 min. uz premedikaciju Setronom 8 mg. Dexamethason 1 amp i Normabel 1 amp i Atropin suiphat 0,5 mg sc. AVASTIN 400 mg u infuziji kroz 30 min, svaka tri tjedna, nakon kemoterapije uzima XELODU 2x3 tbl - 500 mg pola sata iza jela kroz 14 dana. Koristila je Megostat, Ensure i Prosure, kemoterapiju solidno je podnosila proljevastu stolicu uspješno je regulirala sa SEiDIAR caps. Prije opreracije imala je cca 64 kg, izlaskom iz bolnice imala je 51 kg, danas ima 84 kg. Posljednje dvije kemoterapije najteže je podnosila zbog učestale proljevaste ili često i vodenaste stolice ( ima stomu ). Umjesto ProSure dobila je Alitrag 2-3 vrećice dnevno s djetnim režimom prehrane. Između dvije kemoterapije bili smo na kontroli te je dobila Atropin sulphat, prvi dan je možda pomogao, svaka tri sata uzima Seidiar, nažalost od cca 8-10 pražnjenja stome dnevno 80% je proljevasta stolica sa vodom. Da li netko može dati neki savjet, da li ostati ovdje ili pokušati u inozemstvu, gdje? Hvala Vam na razumijevanju, pozdrav.

Tripoli

26.03.2010. 12:05

Postovani doktore,

Zbog cjelovitijeg uvida u tok bolesti, u nastavku vam izlazem rezultate pretraga i koristene terapije od Novembra do danas:


02.11.2009. Pojavila se temperatura, proliv i leukociti dosta opali, u periodu od 05.11. – 11.11. ležao u bolnici. Primao neupogen 1x1 ampule te Ciprol 2x1 400 mg. Zbog temperature i ne postojanja termina nije primio terapiju.

23.11.2009. Primio VII ciklus kemoterapije (doza amanjena 25%):
Irinotecan 270 mg pro infD1
Avastin 400 mg pro inf
U periodu od 24.10. – 30.11.2009 pio Capecitabin (Xeloda) i to 1500 mg 2x dnevno.

30.11.2009. Leukociti opet sniženi i uključen neupogen naredna 3 dana.

02.12.2009. Kontrolni CT toraksa:
U kontrastnoj seriji se na transverzalnim CT skenovima te MP rekonstrukcijama vizualiziraju multipli defekti u kontrastnom punjenju u području terminalnog dijela desne arterije pulmonalis, kao i u području terminalnog dijela lijeve arterije pulmonalis kao i na mjestu odvajanja za gornju segmentnu granu. Također se obostrano u descendentnim ograncima plićne arterije vizualiziraju multipli sitni defekti u kontrastnom punjenju. Na skenovima za plućni parenhim se vizualizira apikalno desno uz stražnji zid nodus promjera cca 8 mm. Pored ovog se takođe vizualizira nodus lijevo hiloventralno promjera 17x18 mm. Također se vizualizira i limfonod u ventralnom dijelu lijevog hilusa, donji pol promjera cca 10 mm. U medijastinumu se ne vizualizira signifikantno uvećanih limfonoda.
ZAKLJUČAK: CT nalaz ukazuje na znake obostrane plućne tromboembolije. Nalaz nadalje ukazuje na plućni nodus lijevo hiloventralno kao i apikalno desno te bazalno posteriorno desno. Vidljiv limfonod u području donjeg pola lijevog hilusa ventralno promjera 10 mm. Hitna konsultacija pulmologa.

Od 02.12.2009 – 29.12.2009. (Ležao u Podhrastovima – zbog plućna tromboembolija):
U toku boravka tretiran antibioticima širokog spektra u kombinaciji, uz antigoagulancije (niskomolekularni heparin, a zatim se prelazi na peroralnu terapiju).

18.12.2009. nalazi CEA 21,07 CA19-9 XR 18,68.

05.01.2010. Kontrolni CT toraksa:
Na kontrolnim CT skenovima toraksa sa prozorom za medijastinum i plućni parenhim i na kontrastnoj seriji, vidi se da je medijastinum uredne širine sa prisutnim vaskularnim strukturama. U području stabla obje glavne grane i segmentnim grana plućne arterije homogena imbibicija kontrastnim sredstvom bez znakova defekata u punjenju koje bi ukazivale na tromboemboliju. Stražnji dio oba f.c.sinusa slobodan. U plućnom parenhimu vidi se lijevo parakardijalno više ventralno nodus veličine 19 mm, te desno uz torokalni zid nodus više po tipu reakcije pluere na arealu 8 mm i u bazalnim skenovima pleuralne reaktivne promjene promjera 10 i 11 mm. – zajedničke 21 mm uz slobodan stražnji dio oba f.c.sinusa.
ZAKLJUČAK: CT nalaz torokalnih organa ukazuje na nodus lijevo parakardijalno više ventralno veličine 18 mm i nekoliko nodusa uz pleuru vidljivih samo sa prozorom za plućni parenhim dijelom sa znacima spikulacije pleure u tom području. U dedijastinumu bez uvećanja limfonoda.

22.01.2010. nalazi CEA 20,23 CA19-9 XR 21,68.

28.01.2010. MRI Jetre:
Na učinjenim presjecima kroz gornji abdomen subdijafragmalno u desnom režnju dvije sitne cistične lezije promjera do 1 cm. Lezija u centralnim partijama desnog režnja subdijafragmalno na današnjem pregledu 3,7 cm i manja u odnosu na raniji nalaz. Ista se rubno imbibira kontrastom. Postkontrastno na prelazu desnog u lijevi režanj uočava se također sitna hipodenzna zona smještena uz samu interlobarnu incizuru.
ZAKLJUČAK: Nalaz ukazuje na metastatsku leziju u parenhimu desnog režnja jetre koja je manja u odnosu na raniji nalaz. Kranijalno u jetri dvije sitne ciste, te malena lezija na prelazu desnog u lijevi režanj koji se uočava tek postkontrastno obzirom da je smještena u interlobalnoj incizuri i može odgovarati i kolekciji masti.

04.02.2010. MRI REKTUMA:
Na svim učinjenim sekvencama se vidi zadebljanje zida srednje trećine rektuma aboralno od anastomoze na dužini svega 1,5 cm koje prominira u lumen 1,5 cm. Ranije opisivanu leziju koja se nalazila u mezorektalnoj fasciji danas ne vidim. Prisutna je perirektalna fibroza. ZAKLJUČAK: Nalaz ukazuje na znake regresije u odnosu na MRI od 23.10.2009.

12.02.2010. Primio I ciklus od planirana IV 5FU a 1000 mg pro inf.
19.02.2010. Primio II ciklus od planirana IV 5FU a 1000 mg pro inf.
26.02.2010. Primio III ciklus od planirana IV 5FU a 1000 mg pro inf.
05.03.2010. Primio IV ciklus od planirana IV 5FU a 1000 mg pro inf.
12.03.2010. Primio V ciklus od planirana IV 5FU a 1000 mg pro inf.

12.03.2010. nalazi CEA 39,87 CA19-9 XR 26,32.

16.03.2010. Kontrolni CT toraksa:
Na kontrolnim CT skenovima toraksa sa prozorom za medijastinum i plućni parenhim te na nativnoj i kontrastnoj seriji, vidi se da su stablo i obje glavne grane plućne arterije homogene imbibicije kontrastnim sredstvom. U plućnom parenhimu lijevo parakardijalno više ventralno nodus promjera cca 16X19 mm. Pored navedenog u plućnom parenhimu vidljivi znaci hiperinflacije uz apikalno desno uz torokalni zid nodus promjera cca 7 mm te u bazalnim partijama spikulacije pluere kostovertebralno. U području medijastinuma manji limfonod promjera cca 12 mm.

18.03.2010. UZ ABDOMENA:
Jetra izgleda uredne veličine, pravilnih kontura. U parenhimu desnog režnja jetre subdijafragmalno, dorzalno vidi se hiperehogena ogruglasta fokalna promjena lako neravnog ruba koja je dimenzija cca 44X38 mm. Ostali parenhim jetre izgleda homofene, uredne eho strukture. Vaskularne strukture jetre i prikazani ž. Vodovi uredne širine. Ž. Kesa je kontrahovana pravilnog oblika. Gušterača i slezena izgledaju uredne veličine, pravilnog oblika i bez vidljivih strukturalnih promjena. U sinusu desnog pola desnog bubrega vjerovatno cista sinusa promjera 16mm i u sinusu lijevog bubrega tri vjerovatno ciste sinusa nejveća promjera 15 mm. Ostali UZ nalaz bubrega je u fiziološkim granicama. Koliko analiza dozvoljava prostata je uvečana vjerovatno po tipu adenom dimenzija 43x36x40 mm i volumena cca 30ml.
Područje male zdjelice prekriveno crijevnim gasovima a djelomično i gornji retroperitoneum. U prikazanim dijelovima gornjeg retroperitoneuma ne vide se patološke tvorbe.

19.03.2010. Primio VI ciklus od planirana IV 5FU a 1000 mg pro inf.

Trenutno je pod terapijom Sintrom tbl 1X1/2, sa INR 2,89 i a-PTT 41,70

Molim za Vaše mišljenje po pitanju mogućnosti nastavka liječenja sa Avastinom, obzirom da se u decembru 2009. nakon VII ciklusa terapije sa Avastinom javila plućna emobolija, koja je nakon terapije sanirana.

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

03.04.2010. 19:05

Odgovor je isti kao i onaj 21. siječnja, 2010.

lferenc

05.04.2010. 13:05

Poštovani,
mr.sc. Rudolf Tomek dr.med. molim Vas za savjet.
U lipnju 2009 g. supruga je primljena u KB Osijek zbog kliničke slike zapletaja crijeva, hitno je operirana. Intraoperacijski utvrđen je maligni proces s ishodištem u području ovarija s infiltracijom rektuma i karcinozom peritoneuma. Učinjena je totalna kolektomija s histerektomijom i ovarijektonijom, te metastazektomijom. Do danas primila je 12 ciklusa kemoterapije. XELIRI Campto 300 mg u infuziji kroz 90 min. uz premedikaciju Setronom 8 mg. Dexamethason 1 amp i Normabel 1 amp i Atropin suiphat 0,5 mg sc. AVASTIN 400 mg u infuziji kroz 30 min, svaka tri tjedna, nakon kemoterapije uzima XELODU 2x3 tbl - 500 mg pola sata iza jela kroz 14 dana. Koristila je Megostat, Ensure i Prosure, kemoterapiju solidno je podnosila proljevastu stolicu uspješno je regulirala sa SEiDIAR caps. Prije opreracije imala je cca 64 kg, izlaskom iz bolnice imala je 51 kg, danas ima 84 kg. Deveti i deseti ciklus kemoterapije najteže je podnosila zbog učestale proljevaste ili često i vodenaste stolice ( ima stomu ). Umjesto ProSure dobila je Alitrag 2-3 vrećice dnevno s djetnim režimom prehrane. Između dvije kemoterapije bili smo na kontroli te je dobila Atropin sulphat, prvi dan je možda pomogao, svaka tri sata uzimala je Seidiar, nažalost od cca 8-10 pražnjenja stome dnevno 80% je proljevasta stolica sa vodom. Danas osim Seidiara protiv proljeva po potrebi koristi i mljevenu kavu, tako da 3-4 male žlice kave dnevno popije sa malo vode.
Dnevno popije 2 dcl soka od cikle (učestalo pije od izlaska iz bolnice ) i 2 dcl soka od rajčice (pije od 9 ciklusa kemoterapije ). Od o1.travnja lab. nalazi su: L 3.7, E 3.5, Hgb 124, Tr 408, kalij 4.4
Da li možete dati neki savjet, da li ostati ovdje ili pokušati u inozemstvu, gdje?
Hvala Vam na razumijevanju, pozdrav.

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

23.04.2010. 01:40

kod vaše je supruge odstranjeno čitavo debelo crijevo, a to znači da je na stomu direktno spojeno tanko crijevo. Normalni sadržaj tankog crijeva je tekuć/tekućina tako da vaša supruga niti nemože imati drugo nego "proljev", a to je zapravo normalni sadržaj tankog crijeva. Ona bi trebala uzimati posebno prilagođenu prehranu. Za način prehrane obratite se specijalistu gastroenterologu. Što se tiče onkološkog liječenja ono je potpuno u redu i u skladu s najmodernijim spoznajama medicine. Ta se bolest na vrlo sličan način liječi i u inozemstvu.

lferenc

24.04.2010. 00:05

doktore, puno Vam hvala na odgovoru.

nikolazi

07.05.2010. 19:05

Postovani doktore,

Zovem se Nikola i dolazim iz Srbije, iz Novog Sada.
Imam jedno pitanje, tj. ako mogu da dobijem Vaše mišljenje u vezi budućnosti lečenja moga oca, koji je pre mesec dana operisao rak debelog creva.
Navodim Vam detalje iz patološkog nalaza:

"Markoskopski nalaz" - primljen je deo debelog creva dužine 38 cm u kome se nalazi tumor vegetativnog infiltrativnog tipa promera 5x4 cm, koji je bliže ivice resekcije udaljen 2 cm. Dostavljena je i promena sa debelog creva.
"Mikroskopski nalaz" . U uzdužnim isečcima se nalazi tkivo umerenog diferentovanog adenokarcinoma kolone infiltruje mišićni sloj creva u pojedine limfne sudove sa izraženim okolnim limfoplazmatskim infiltratom i nekrozom. Ivice resekcije su bez elemenata maligniteta. U 10 pronadjenih limfnih nodusa nisu pronadjenie metastaze.

Patohistološka dijagnoza:
Adenocarcinom coli O2 NO2
Dukes II B2.


Unapred zahvalan,

Nikola