Hematologija


Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 30 | Broj poruka: 60

Forum nije u funkciji!

No pregled objavljenih poruka Vam pruža veliki broj korisnih informacija iz navedenog područja.


talasemija


Autor Poruka

Željko

23.09.2001. 21:46

Poštovani!

Mojem ocu (53) postavljena je dijagnoza HETEROZIGOTNA BETA TALASEMIJA nakon što je mjesecima imao sve veće probleme pri fizičkom zamaranju.
Pri svakom sljedećem vađenju krvi FERITIN je bio sve povišeniji.Započeo je terapiju sa lijekom DESFERAL,500mg, no niti nakon dva mjeseca terapija ne daje bitne rezultate.Doktor je upozorio da bolest može biti nasljednog karaktera pa mene (31) i sestru (24) zanima da li se bolest može utvrditi u ranijoj fazi i dobi života ili se manifestira tek u srednjoj dobi?

Hrvoje Minigo, dr. med.

26.09.2001. 19:04

Heterozigotna betatalasemija je nasljedni poremećaj u stavranju hemoglobina te spada u grupu takozvanih nasljednih hemoglobinopatija.
Poremećaj se očituje samo naznačenom anemijom uz nalaz malenih po volumenu eritrocita ( mikrocitoza). broj eritrocita može biti normalan ili povišen. Nalaz željeza u seumu je normalan ili povišen, kao i feritin. Dijagnoza se postavlja na temelju nalaza elektroforeze hemoglobina, koja pokazuje povišenu vrijednost A2 hemoglobina. osobe s ovim popremećajem nemaju nikakvih poteškoća te nije potrebna nikakva terapija. Najveće greške se dogtađaju kada se mikrocitoza shavati kao nedostatk željeza te se bespotrebno primjenjuju preparati željeza. Štoviše u ovih osoba uzimanje željeza može biti štetno.

Iz vašeg pitanja vidljivo je da je dijagnoza postavljena Vašem ocu u 53. godini života, što govori da do tada nisu postojali nikakvi simptomi vezani uz moguću anemiju. Tegobe koje su se pojavile nikako se ne mogu povezati s heteroziogotnom betatalasemijom, te treba tražiti drugi uzrok. U koliko je prisutna jače izražena anemija, potrebna je je dodatna hematološka obrada, koja uključuje i analizu koštane srži. Preparat Desferal primjenjuje se kod stanja, u kojima dolazi do povećanog nakupljanja željeza u tkivima, a to su bolesnici s hemokromatozom,te bolesnici, koji zbog teškog poemećaja koštane srži trebaju primati često transfuzije eritrocita, a tu spada i taklasemija major, poremećaj iz iste grupe, ali sa pojačanom razgradnjom eritrocita i teškom anemijom.
Vi i Vaša sestra trebali bi učiniti pretragu krvne slike, željezo i UIBC te u slučaju potrebe i elektroforezu hemoglobina. Nalaz heterozigotne betatalasemije može vam koristiti da izbjegnete nepotrebnu primjenu preparata željeza kod nalaza mikrocitoze, zbog zamjene s anemijom uslijed nedostatka željeza. U koliko se nađe da imate gore navedeni poremećaj i dalje ćete živjeti potpuno normalno kao zdarave osobe.