Neurologija


Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 723 | Broj poruka: 1634

Forum nije u funkciji!

No pregled objavljenih poruka Vam pruža veliki broj korisnih informacija iz navedenog područja.


Začepljenost karotidnih arterija


Autor Poruka

Lissa

24.10.2013. 15:15

Dobar dan i poštovanje.Otvaram ovu temu povodom dijagnoze i davanja savjeta od strane Vas mojom mami.Moja mama je 1959 godište i prije 7 godina je imala moždani udar i kao posljedicu toga ima invaliditet u ruku i u govoru.Međutim,prije skoro dva mjeseca,tačnije 29.08.2013 godine radila je CDD vrata odnosno CDD karotidnih vena i u nalazu stoji ovako:"Morfološkim prikazom karotidnih arterija vide se srednje široki lumeni žila zadebljale intima medije.U području obje bifurkacije te prox dio ACI i ACE ateroplakovi,lijevo djelimično i hipoehogen koji čine stenoze preko 80 % obostrano na ACI uz povišene PSV vrijednosti.Morfološkim prikazom vertebralnih arterija vide se srednje široki lumeni žila kompenzatorno povišene PSV vrijednosti.Zbig-smileifuzne aretosklerotske promjene,stenoze obje ACI prox preko 80%,stenoza ACE desno."To je pisalo tog datuma.Međutim,uputili su je i na CT glave i vrata u čijem nalazu stoji:"Rađen je CT pregled krvnih sudova vrata i glave aksijalnim skenovima,te MIP i VR rekonstrukcijama.Na dobijenim skenovima vrata uredno se prikaže lukm aorte,kao i izrazišta arterije truncus brahiocephalicus u kojem se vide kalcificirani plakovi i ACC obostrano koje su urednog toka i kontura,te homogeno punjene uz prisutne aterosklerotske promjene-u području bulbusa sa pretežno mekotkivnim komponentama desno,dok lijevo predominantno su prisutni kalcificirani plakovi.Plakovi dijelom se prate i u početne ACI i ACE od kojih je ACI reducirana za oko 85%,dok je lijeva do 70%."CT je rađen 03.10.2013.godine.Ali danas kada je bila kod doktora i ponovo radila CDD vrata,napisano je na ovaj način:"Morfološkim prikazom karotidnih arterija vide se srdnje široki lumeni difuzno zadebljale intima medije.Duž obje ACC vide se kalcificirani plakovi.U oidručju obje bifurkacije te prox dio ACI hiperehogeni plak neravnog ruba oblika slova S i u najužem dijelu čini stenozu preko 75%.Obostrano povišene PSV vrijednosti.Morfološkim prikazom vertebralnih arterija vide se srednje široki lumeni žila uredne hemodinamike.Zbig-smileifuzne aterosklerotske promjene,stenoza obje ACI desno preko 80%,lijevo preko 75%.Stenoza obje ACE" Nakon što sam Vam iznijela ovu dokumentaciju,zamolila bih Vas za Vaše mišljenje povodom sva ova 3 nalaza.Napomenula bih i činjenicu da je bila kod vaskularnog hirurga i da joj je rečeno da treba na operaciju karotidnih arterija.Molim vas dajte mi Vaše stručno mišljenje povodom čitave situacije i da li je potrebna ta operacija?Hvala Vam unaprijed.Lijep pozdrav.

Lissa

25.10.2013. 10:10

Molim hitan odgovor.Hvala.

Prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med.

29.10.2013. 14:05

Rezultati ECST (European Carotid Surgery Trial) i NASCET studije potvrđuju da je karotidna endarterektomija metoda izbora za liječenje umjerene i teške stenoze karotidne arterije u sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Najvažniji rizici karotidne endarterektomije su smrtni ishod (1%) i moždani udar (oko 5%). Kako vaša majka ima stenoze karotidnih arterija od 70 i 80% smatram da treba učiniti operativni zahvat kako nebi doživjela novi teži moždani udar.