Neurologija


Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 723 | Broj poruka: 1634

Forum nije u funkciji!

No pregled objavljenih poruka Vam pruža veliki broj korisnih informacija iz navedenog područja.


MR mozga- molim tumačenje nalaza


Autor Poruka

dijagnoza

11.12.2013. 16:15

Ništa mi nije jasan ovaj nalaz- U moždanom parenhimusupra i infratentorijalno se ne vidi sigurnih prisustva patomorfološkog supstrata. Na FLAIR sagitalnim slojevnim snimkama se u bijeloj masi lijeve cerebelarne hemisfere uočava punktiformna hiperintenzna promjena,koja se na drugim sekvencama i u drugim ravnima ne može izdiferencirati,zbog čega se ne može sa sigurnošću tvrditi da se radi o patomorfološkom supstratu niti se isti može sa sigurnošću isključiti.... Na CIS aksijalnim tomogramima cijalnim na izlazišta kranijalnih nerava se dobije utisak n. oculomotorius desno ostvaruje kontakt sa desnom ACP-suspektan neurovaskularni konflikt? U jednoj od prednjih etmoidalnih celula lijevo se uočava T2W izo do hiper, T1W izo do fipointenzna promjena,dijametra oko 7 mm,moguće u prilog retencione ciste ispunjene gušćim sadržajem,ali se ddg. druge etiologija iz učinjenog sa sigurnošću ne diferencira. Pa Vas molim da mi date tumačenje ovoga. Unapred hvala na odgovoru.

Benn

29.01.2014. 17:35

Molim Vas ako mi možete protumačiti nalaz u kojem piše: "Naznačeno širi likvorski prostori konveksiteta obje hemisfere upućuju na atrofičnu promjenu moždanog parenhima, pruranjene za dob"

Hvala

Prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med.

17.02.2014. 17:05

Ovaj je nalaz praktički uredan. Naravno njegova interpretacija ovisi i o kliničkoj slici. Mogući kontakt živca okulomotoriusa s arterijom koji se opisuje može se interpretirati kao relativno važan ako imate dvolike. Punktiforma lezija u malom mozgu (cerebelumu) ne znači nikakvu patologiju , ako nema vrtoglavice ili nestabilnosti u hodu. Što se tiče promjena u sinusu , oni su odgovarajući cisti koja ne mora imati kliničke simptome i po opisanoj veličini ne znači potrebu operativne korekcije

marina982

17.03.2014. 13:00

Poštovani,
ako može interpretacija MRI hipofize: MRI hipofize ukazuje na vrlo suspektan mikoradenom desno parasagitalno ventralno od hijazme promjera do 3mm. Napominje se da hipofiza inhomogeno podiže intenzitet signala nakon aplikacije k.s. u cjelosti. Preporučuje se MRI kontrola za 9 mjeseci.

Hvala

Prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med.

06.04.2014. 13:15

Vrlo je važno znati zašto se snimali MR mozga da bi se nalaz mogao protučaiti. Ovako on upućuje samo na upalne promjene sinusa. Ako ste međutim imali dvoslike ili ptozu - pad gornje vjeđe tada on može imati drugo značenje.

Prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med.

06.04.2014. 13:15

navod prošireni likvorski prostori kao znak preuranje atrofije ne znači ništa.
Zanemarite taj nalaz