Kardiologija


Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 159 | Broj poruka: 473

Forum nije u funkciji!

No pregled objavljenih poruka Vam pruža veliki broj korisnih informacija iz navedenog područja.


Angina pectoris i dilatacija aorte


Autor Poruka

smeli

19.10.2010. 14:55

Mom tati je 62god, najednom je pozlilo sa gusenjem ispod vrata i bolom u grudima. Hitno je prenesen u Skoplju na Kliniku za kardiologiju 09.10.2010 i evo nalaza.
Labortorija: Hgb 155, Er 4.98, Hct 0.45, Tr 220, Le 6.7, glukoza 4.8, urea 6.7, kreatinin 101, CPK 451, CK-MB 27, LDH 513, Na 143, K 4.2.
EKG: Pri prijem - Sinus bradikardija sa SF od oko 50/min, oska levoponirana, lako prosiren QRS, rS-forma i aplatirani do lako inverzni T-branovi vo inf.odvodi, otsutna progresija na R-zabec i aplatirani do laki inverzni t-Branovi u prekordijalni odvodi, S-zabec u V5-V6. Pri ispisa: - bez znacajni promeni.
TEE-Ehokardiografija(09.10.2010): Ao 48/49 mm, LP 49 mm, LKVDd 61 mm, LKVDs 36 mm, DK 36 mm, MKP 16-17 mm, ZS 11 mm, EF 68%. Povecana enddijastolna dimenzija na LK sa urednom globalnom sistolnom LK f-ja. Kinetika: ne se sledi postoenje na segmentna hipokinezija. Dijastolna disf-ja od tip na narusena relaksacija na LK. Koncentricna hipertrofija na LK. MB: inverzija na E/A bran, uredna valv.f-ja. AB poehogeni Ao kuspisi (trolistna), reg. AP2+. Ao prosirena 48 mm na nivo na bulbus, 49 mm na nivo na arhus, suspektno postoenje disekcije i intimalen flap u Ao ascendens. PB: nema PAH. TB: ureden naod. Perikard: bez razdvajanje.
TEE-Ehokardiografija(15.10.2010): Napravena TEE sa premedikacija sa lokalnom aplikacijom na Ksilokain i Dormium 2,0. Plasiranje sonde i tek intervencije prosli uredno. Vizuelizirana Ao koja u pocetnom delu je 41 mm, ascedentno 46 mm, bez znaci disekcije u tom segmentu. U descedentni i torakalni segment Ao je ateromatozno promeneta, sa plakama do 5 mm. Maksimalno izmereni dijametar Ao do 34 mm. Ostali naod nepromenet u odnosu na TTE.
CT na medijastinum: Na uradjene KT preseca Ao u celosti do nivo na racvanje po celoj duzuni slede se ateromatozni promeni zida i prisutni kalcifikati uzduz abdominalnog dela. Prati se dilatacija Ao asced. koja je so maks. Lumen od 46 mm, na nivo na arhus 39 mm, descendens sa lumen 38 mm. Uredna sirina lumena na Ao abdominalis. Ista je tortuozna u njen torakalni desc. dio. Uredan lumen protoka na trunkus celijakus, mezenterika superior i obje a.renalis. Tortuozni i obje ilijaki. Pravovremena imbibizija bubreznog parenhim bill. U gornjem polu desnog bubrega, kao i u donjem polu levog bubrega slede se kortikalni cisti. Hipotonija na kanalen system levo.

Dg: Angina pectoris, Dilatatio aortae thoracalis. Hypertensio artelialis essentialis

Terapija za doma: Aspirin 300 mg 1x1/2, tbl Amlopin 10 mg 1x1, tbl Torvex 40 mg 1x1, Cornam 5 mg 1x1/2

Termin za koronografija: 11.11.2010

Otpustili su tatu 15.10 zbog kvara na aparatu za koronografiju i doktori samo su nam rekli da miruje i prima terapiju i dodjemo 11-tog na koronografiju. I nista vise. Koliko je ozbilno ili ne, apsolutno nista, dok je jedna sestra rekla da je ozbilno i da posle koronografije mora hitno na opereciju.
Zato bi molio prema nalazima da nam kazete kakvo je njegovo stanje i dali je ozbiljno i koliko i dal ima potrebe od operacije, kakve i kakvog je rizika. Hvala puno.

Doc. dr. sc. Robert Bernat, dr. med.

27.10.2010. 13:21

Na temelju Vaših navoda, mogu reći da se problem aorte čini ne tako jako bitnim (CT ne pokazuje disekciju, niti je to proširenje tako jako da bi samo po sebi predstavljalo indikaciju za operaciju). Ono što se čini ozbiljnijim i važnijim problemom je pitanje koronarne bolesti (tj. mogućih suženja na koronarnim srčanim krvnim žilama), te svakako treba što prije napraviti planiranu koronarografiju. Nakon takve kompletne obrade slijedi preporuka o daljnjem liječenju.